תפילה לזמן השובבי"ם

767 הורדותגודל 38Kהוכנס בג' אלול התש"ע
הכותל המערבי.
צילום: בבא קמא.

התפילה הועתקה מספרו של המקובל רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצוק"ל זיע"א מספרו יוסף בסדר, על מעלת נתינת הצדקה כ-תיקון לפגם הברית ובכלל, ניתן לראות בספר התניא (ראה בהרחבה ספר שיעורים בספר התניא). עפ"י התפילה הנ"ל נראה כי יש לתת לקופת הצדקה בבית 4 שקלים בכל יום חול-לאחר אמירת התפילה הנ"ל (ועדיף לאומרה בבוקר לפני תפילת שחרית), בזמן השובבים. נציין כי באגרות הקודש אשר נכתבו ע"י הרבי מליובאוויטש זצוק"ל זיע"א, הרבי ייעץ ליהודים רבים, אשר ביקשו ברכה/עצה לשמירה, רפואה וכו' להניח בביתם קופת צדקה פעילה ולתת בכול יום חול פרוטה לצדקה. ניתן לרכוש קופת צדקה בחנות לתשמישי קדושה או לקבל קופת צדקה מארגונים הידועים כעושי חסד, כגון: יד עזרא ושולמית, ארגון אפרת, צעירי חב"ד, ועוד. רֹדֵף צְדָקָה וָחָסֶד יִמְצָא חַיִּים צְדָקָה וְכָבוֹד: (משלי כא).