תפילת האישה קודם טבילה

2283 הורדותגודל 33Kהוכנס בי"ג כסלו התשס"ט
הכותל המערבי.
צילום: בבא קמא.

התפילה מתחילה בשם אדנות המשויכת לספירת המלכות ועולה דרך הספירות עד לספירת הכתר (גומל חסדים טובים), למעשה – טבילה במקווה הינה מעשה טיהור גוף האדם – (חיצוניות הכלי) המשפעת על ה-רוח, נפש, נשמה (פנימיות הכלי). בספר ירמיה פרק יד מובא הפסוק: "מִקְוֵה יִשְׂרָאֵל מוֹשִׁיעוֹ בְּעֵת צָרָה" ומסביר הבעל שם טוב כי ע"י טבילה במקוה הצירוף צרה מתחלף ב-רצה מלשון רצון (כשם שמוסבר בספר יצירה אין למעלה מעֹנג ואין למטה מנגע – אותם אותיות אך בעלי משמעות שונה לחלוטין). וכן ר' נחמן מברסלב מסביר בספרו ליקוטי עצות כי טבילה במקווה מסוגלת לכל הישועות.