תפילה להצלחת הילדים וזיווגם

2059 הורדותגודל 42Kהוכנס בכ"ז סיון התשס"ט
הכותל המערבי.
צילום: בבא קמא.

נהוג לומר את התפילה בערב ראש חודש סיוון. נכתבה ע"י השל"ה הקדוש.