תפילה לפני לימוד תורה

1205 הורדותגודל 38Kהוכנס בג' אלול התש"ע
חומש.
צילום: בבא קמא.

תפילה שרצוי לומר לפני לימוד תורה.