תפילה לשלום חיילי צה"ל

2395 הורדותגודל 47Kהוכנס בח' טבת התשס"ט
תפילה לשלום חיילי צה
צילום: אביר סולטן.

מובא כי התפילין הם עוז לישראל (תלמוד בבלי מסכת ברכות עמוד ו) כפי שנאמר: וְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם יְהוָה נִקְרָא עָלֶיךָ וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ: (דברים כח) וסגולת הנחת תפילין הינם שמירה ואריכות ימים כפי שמובא במשנה ברורה (הלכות תפילין סימן לז):"שכל המניחן מאריך ימים בעולם הזה שנאמר "ה' עליהם יחיו" לכן טוב להעביר את חשיבות הנחת התפילין לחיילי צה"ל הי"ו ומעיקר הדין מספיק שיאמרו שמע ישראל עם התפילין (קיים נוסח קצר המכיל את ברכות התורה ושמע ישראל – זמן ההנחה כ-7 דקות).
אולם חשוב לציין כי יש לבדוק את כשרות התפילין אחת ל-3.5 שנים (שולחן ערוך סימן לט) בתוך התפילין כתובים פרשיות מהתורה על קלף ולעתים כתוצאה מחדירת חום או קור אל תוך בתי התפילין הכתב נפגם (האותיות כתובות על הקלף והדיו מתפשט/מתכווץ בטמפרטורה גבוה/נמוכה- לכן גם אסור להשאיר את התפילין ברכב בימי החום).
וכן מובא בספר משלי כא: רֹדֵף צְדָקָה וָחָסֶד יִמְצָא חַיִּים צְדָקָה וְכָבוֹד, וכן בספר ישעיה לב: וְהָיָה מַעֲשֵׂה הַצְּדָקָה שָׁלוֹם וַעֲבֹדַת הַצְּדָקָה הַשְׁקֵט וָבֶטַח עַד עוֹלָם, ובעוד ספרים רבים על מעלת הצדקה והחסד, לכן טוב לתת פרוטה לצדקה לקופת צדקה אשר בבית, בכול יום חול לזכות חייל (אשר זקוק לשמירה יתרה) – יש להזכיר את שמו ושם אימו (טוב לומר לפני נתינת הצדקה:הרני נותן צדקה זאת לזכות ולשמירת פלוני בן פלונית ויהי רצון שזכות מצוות הצדקה תגן בעדו אמן נצח סלה ועד) וכאשר הקופה מלאה יש להעביר את תוכנה לעניים הגונים.
כמו כן ניתן למסור שמות של חיילים (ושם אימם) הנמצאים במצב לחימה למרכז מידע יהדות בטל:02-5811911 ויתפללו בעבורם (חינם).