• חשיבותו והשפעתו של מעשה קטן

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 11 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 28/05/2020 | ה' סיון התש"פ
 • הכנה למתן תורה

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 53 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 28/05/2020 | ה' סיון התש"פ
 • הלימה מלכותית

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: בתוך כתר דוד המלך היה שרביט זהב, ומי שבכל זאת היה הכתר הולם את ראשו במקום של הנחת תפילין, אות הוא שראוי הוא למלוכהלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 51 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 28/05/2020 | ה' סיון התש"פ
 • מהותו של ליל שבועות

  מאת הרב דוד דודקביץ'תקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 39 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 27/05/2020 | ד' סיון התש"פ
 • איך זוכים לאור שלחג שבועות?

  מאת הרב אוריאל מועטיתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 47 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 27/05/2020 | ד' סיון התש"פ
 • אנכי ה' אלוקיך המעלך

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: עמדת לפני ה' אלוקיך ◆ וידוי פה ◆אמונת אומן ◆ ירידה צורך עליה ◆ 'שובו' או 'השיבנו' ◆ למעלה עלה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 41 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 27/05/2020 | ד' סיון התש"פ
 • הוא היה אומר

  מאת הרב חיים בן שושןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 6 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 26/05/2020 | ג' סיון התש"פ
 • כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא

  מאת הרב חיים בן שושןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 16 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 26/05/2020 | ג' סיון התש"פ
 • משה קיבל תורה מסיני

  מאת הרב חיים בן שושןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 12 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 26/05/2020 | ג' סיון התש"פ
 • הכנה לקבלת התורה

  מאת הרב חיים בן שושןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 14 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 26/05/2020 | ג' סיון התש"פ
 • הילולת ר' מאיר בעל הנס - פסח שני

  מאת הרב חיים בן שושןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 11 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 26/05/2020 | ג' סיון התש"פ
 • תורה בשמים או בארץ?

  מאת הרב חיים בן שושןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 9 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 26/05/2020 | ג' סיון התש"פ
 • בְּאַלְפֵי בְּרָכוֹת הֲיִי בְּרוּכָה מִקְדַּשׁ מֶלֶךְ, עִיר מְלוּכָה

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: *הגמרא אומרת שכאשר רואים שה' מקיים את הנבואה על חורבן בבל מברכים "בָּרוּךְ אתה ה' אלוקינו מלך העולם אוֹמֵר וְעֹשֶֹה גּוֹזֵר וּמְקַיֵּם". ולכן כשאדם רואה נבואה מתקיימת צריך לשיר ולהודות ולברך לה' במילים אלו בלי שם ומלכות. *את ירושלים צריכים לכבוש במלחמה. אבל בית המקדש צריך להיבנות מתוך שלום. מתוך ההוד הגדול שיהיה עליו. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 58 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 22/05/2020 | כ"ח אייר התש"פ
 • מהותה של ירושלים

  מאת הרב חגי לונדיןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 2 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 22/05/2020 | כ"ח אייר התש"פ
 • מפקד בני ישראל במדבר - אז והיום

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 9 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 22/05/2020 | כ"ח אייר התש"פ
 • צדיק לרבים

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: מנהיג ישראלי אמיתי הוא מי שהתעלה רוחנית עד שהצבור כמו חי בתוכיותו והוא מרגיש את צרכיו וערך חייו ומתמלא באהבה אליו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 50 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 22/05/2020 | כ"ח אייר התש"פ
 • מתחילים ללמוד הלכה יומית - שולחן ערוך סימן א' - הנהגת האדם בבוקר - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (7 דקות) (מכון מאיר)

  20:00 | 21/05/2020 | כ"ז אייר התש"פ
 • הנהגת האדם בבוקר - שו"ע סימן א' סעיפים ד'- ו' - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (4 דקות) (מכון מאיר)

  20:00 | 21/05/2020 | כ"ז אייר התש"פ
 • הנהגת האדם בבוקר - שו"ע סימן א' סעיפים ז' - ט' - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (4 דקות) (מכון מאיר)

  20:00 | 21/05/2020 | כ"ז אייר התש"פ
 • דין לבישת הבגדים - שו"ע סימן ב' סעיפים ד' - ו' - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (6 דקות) (מכון מאיר)

  20:00 | 21/05/2020 | כ"ז אייר התש"פ
 • דין לבישת הבגדים - שו"ע סימן ב' סעיפים א' - ג' - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (4 דקות) (מכון מאיר)

  20:00 | 21/05/2020 | כ"ז אייר התש"פ
 • יסודות בעבודת ה' ואהבת ה' את ישראל

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: הזכות לתת צדקה לעניים להיזהר מפגיעה וגרימת עלבון לאחרים עבודת בן ועבודת עבד- שתיהן נצרכות האהבה שמוסתרת בתוכחות סגולת ישראל ומעלת האחדותלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 53 דקות (ישיבת בית אל)

  07:00 | 21/05/2020 | כ"ז אייר התש"פ
 • מדרגות בהופעת הקדושה

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: קדושת הכהנים ותפקידם. מדרגות הקדושה והופעתם בזמנים. האור הגנוז והדלקת המנורה במשכן. מוכנות האדם למסור את נפשו. שלוש מדרשים בעניין שמירת הלשון. גודל השמחה וההודאה בימים של הופעת הגאולה בדורנו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 48 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 20/05/2020 | כ"ו אייר התש"פ
 • תיקון המידות ומעלת התורה

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: תיקון המידות והמעשים בדרך אל הקודש. גדולת יוה"כ ואחדות עמ"י שמבטאת עבודת הכהן הגדול. "הדם הוא הנפש" - מניעת שפיכות דמים לריק. מדרגת החיים מעל התורה ומעלת "סור מרע". מעלת א"י. מעלת התורה והעוסקים בה וכבוד ת"ח. ההליכה אחרי ה' בבניין א"י. עבודת ה' בשם כל ישראל ובכל רמ"ח ושס"ה. ישרות בכל המעשים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 51 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 20/05/2020 | כ"ו אייר התש"פ
 • "מי חכם וישמר אלה"

  מאת הרב ברוך וידרתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 28 דקות (ישיבת בית אל)

  07:00 | 19/05/2020 | כ"ה אייר התש"פ
 • "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים"

  מאת הרב חיים דרוקמןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 30 דקות (ישיבת בית אל)

  07:00 | 19/05/2020 | כ"ה אייר התש"פ
 • תורת ארץ ישראל

  מאת הרב יהושע וייצמןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 34 דקות (ישיבת בית אל)

  07:00 | 19/05/2020 | כ"ה אייר התש"פ
 • מזיכרון לעצמות

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 50 דקות (ישיבת בית אל)

  07:00 | 19/05/2020 | כ"ה אייר התש"פ
 • ימות המשיח

  מאת הרב אלישע אבינרתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 30 דקות (ישיבת בית אל)

  07:00 | 19/05/2020 | כ"ה אייר התש"פ
 • "יראו ישרם וישמחו"

  מאת הרב פרץ איינהורןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 30 דקות (ישיבת בית אל)

  07:00 | 19/05/2020 | כ"ה אייר התש"פ
מציג 1 - 30 מתוך 201