• הטומאה שבאומות

  îàú הרב משה חביבú÷öéø: יש בכל דור יחידים בדור שיש להם תורה שלמה, השפעה מהגויי הרב פעמים מזיקה, חיבור לישראליות.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 42 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  22:00 | 07/12/2023 | כ"ד כסלו התשפ"ד
 • רבנו בחיי לפרשת וישב

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: אם האדם צשמח את העני, הגר, היתום והאלמנה אזי הקב"ה ממח את ילדיו, עבדיו ושפחותיו של האדם. אל תגזול דל כי דל הוא" שאלת הרבנו בחיי מה שלמה המלך הוסיף על דברי התורה? באורו של הרבנו בחיי לפסוק הנ"ל, שהאדם צריך להזהר לא לפגוע היתום באלמנה מכיון שהנם רגישים.האבות היו גרים בארץ.ת כשם שעשיו ישב בארצן כן יעקוב ישב בארץ ישראל. הבאת דברי המגרש שלשון וישב הנו לשון צער "אלה תולדות יעקב יוסף" שאלת הרבנו בחיי מדוע לא מנו את כל בני יעקב? ותשובתו ע"פ הפשט שביוסף י כלולות כל מעלות השבטים. ע"פ המדרש שכל המקרים שקרו ליעקב קרו ליוסף. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 29 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 07/12/2023 | כ"ד כסלו התשפ"ד
 • המציאות: התגלות ולבוש של ה'

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: יוסף ניצל מלחטוא עם אשת פוטיפר בזכות ההסתכלות שלו על העולם; הוא ראה בכל דבר את השורש האלוקי שבו, ולא את הלבוש החיצוני שלו | התורה צריכה להיות כמו אוכל, אנו צריכים להרגיש רעבים כשאנו לא לומדים.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 41 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 07/12/2023 | כ"ד כסלו התשפ"ד
 • איך מגיבים על חלום

  îàú הרב מאיר גולדויכטú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 5 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 07/12/2023 | כ"ד כסלו התשפ"ד
 • זמני הדלקת נרות במצבי דחק

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 6 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 07/12/2023 | כ"ד כסלו התשפ"ד
 • מעשה אנושי ומעשה אלוקי

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: מכירת יוסף ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 5 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 07/12/2023 | כ"ד כסלו התשפ"ד
 • מהלכות הדלקת נרות חנוכה

  îàú הרב שמואל אליהוú÷öéø: בגלל ההשוואה של נרות חנוכה לנרות המקדש היה מדגיש מר"ן הרב אליהו זצוק"ל להמתין עם הגפרור סמוך לפתילה עד שתידלק רובה ואז יוציא ידו, וכן בפתילה צפה עד שתימס השעווה והאש תגיע קרוב לבסיס המצוף. כי העיקר הוא ההדלקה ולא שהנרות יאירו אחר כך מאליהםìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 60 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 07/12/2023 | כ"ד כסלו התשפ"ד
 • מלחמות החשמונאים ומלחמת חרבות ברזל

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 30 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 07/12/2023 | כ"ד כסלו התשפ"ד
 • סיכום כולל של הלכות חנוכה

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 83 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  16:00 | 05/12/2023 | כ"ב כסלו התשפ"ד
 • מצוות פידיון שבויים

  îàú הרב אליעזר בן פורתú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 38 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  15:00 | 05/12/2023 | כ"ב כסלו התשפ"ד
 • מלחמות הגויים - מאיפה זה מגיע?

  îàú הרב ש. יוסף וייצןú÷öéø: המלחמות אצל הגויים נובעות משתי סיבות. א. הוצאת קיטור של רוע שנכבש. ב. הופעת הייחודיות של כל לאום.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 38 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  14:00 | 05/12/2023 | כ"ב כסלו התשפ"ד
 • בין כך ובין כך קרויים בנים

  îàú הרב הראל כהןú÷öéø: ישראל הם האומה המוכשרת להנחלת האידאליים האלוקיים. ואף כשאינם הולכים בדרך ה' - הם עדיין בנים למקום, ללא תלות בבחירתם, ונושאים את האידאליים האלוקיים. הרחבת הנושא - ע"י הבאת מקורות נוספים מדברי רבותינו.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 38 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  14:00 | 05/12/2023 | כ"ב כסלו התשפ"ד
 • איך יכול להיות שאדם גדול יפול?

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: *תיקון המידות מונע את נפילת האדם. *אין מניעה לשוב בתשובה. *אסור לזלזל בכל צד של תיקון.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 61 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  04:00 | 04/12/2023 | כ"א כסלו התשפ"ד
 • האומץ לתקומת ישראל אל מול שנאת הגוים

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: האומץ להכריז על הקמת המדינה נובע מחוש בריא השייך לתורת ארץ ישראל, את החושים הרוחניים המיוחדים של תורה זו עלינו לפתח.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 42 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  04:00 | 04/12/2023 | כ"א כסלו התשפ"ד
 • התוועדות י"ט כסלו

  îàú הרב עמיחי איילú÷öéø: לקיים את מצוות ה' מתוך המציאות החומרית, סיפורי התחזקות.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 93 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  04:00 | 04/12/2023 | כ"א כסלו התשפ"ד
 • שאיפה לשלמות של יעקב ושלנו

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: יעקב אדם שלם, המקום החלש הוא גם עם פוטנציאל, צריך להבין את החלשה בשביל לתקן, אנשי התורה צריכים לתקן את עצמם, שלמות זה להקפיד גם על הדברים הקטנים, על הרב נריה, על אימי רעיה מלמד.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 51 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  07:00 | 03/12/2023 | כ' כסלו התשפ"ד
 • רבנו בחיי לפרשת וישלח

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: "ויהי לי שור וחמור צאן..." שאלתו של רבנו בחיי מדוע יעקוב אבינו לא הקדים את הצאן, כפי שמצאנו בשאר המקומות שהתורה מקדימה צאן כג' .. "ויהי לו צאן ובקר"? ותשובתו: מכיון שע"י עשיית הגדיים שהנם מן הצאן בידי רבקה אמנו הפסיד עשיו את הברכות, ולא רצה להזכירו את ענין הברכות. תשובת המדרש לשאלה: שרמז לו על כך שנולג יוסף שהנו השטן של עשיו הרשע. לימודו של הרבנו בחיי מן המילה " וגם הולך לקראתך" שכאן רמזו המלאכים ליעקוב אבינו ע"ה שהנו הולך להאבק עם שרו של עשיו. שימוש התורה בלשון פלוני הלך עם פלוני הנו רק כלפי צדיקים.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 30 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 01/12/2023 | י"ח כסלו התשפ"ד
 • ד' צילך

  îàú הרב אליהו בריןú÷öéø: לאדם ישנה הבחירה והיכולת להשפיע על העולמות כולם, שכפי שמתנהג האדם - כן מנהיג הקב"ה את העולמות, וכדוגמת צל - שזז בהתאמה לתנועות האדם. וכן לכלל עמ"י בא"י יש כח זה. עניין זה התבטא בכיוון פני הכרובים - שהותאמו זה לזה ולמצב הקשר בין עם ישראל לרבונו של עולם.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 30/11/2023 | י"ז כסלו התשפ"ד
 • נאום שמואל - המשך

  îàú הרב שמעון קלייןú÷öéø: אחרי ששמואל מצדיק את עצמו ומוכיח את נקיון כפיו הוא עובר להוכיח את העם. בתחילת דבריו שמואל מנכיח את ה' במעמד. בהמשך שמואל מתאר את הצלת עם ישראל פעם אחר פעם בספר שופטים, ולעומת זאת את בקשת המלך על ידי עם ישראל. שאלנו על תיאורו כמה שאלות וענינו עליהם. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 43 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 30/11/2023 | י"ז כסלו התשפ"ד
 • חיים של עבודת ה'

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: אמונה גדולה רואה את עבודת ה' בכל דבר, אפשר בכל עבודה לשאוף לעבוד את ה'. "גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים".ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 39 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 30/11/2023 | י"ז כסלו התשפ"ד
 • מלחמה - בירור הטוב והרע

  îàú הרב ש. יוסף וייצןú÷öéø: לולי חטא העגל לא היה מלחמות, מתוך הטבע האנושי שרוצה להיות שותף בהופעת האור האלוקי בעולם, הגיע חטא העגל. ומתוך כך התגלגלה מציאות המלחמות שהם התוצאה של האנושות.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 41 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 30/11/2023 | י"ז כסלו התשפ"ד
 • מהלכות הדלקת נרות חנוכה לחיילים

  îàú הרב שמואל אליהוú÷öéø: חיילים במחנה צבאי יכולים להדליק נרות חנוכה כדי שלא יחשדו בהם שהם לא מקיימים את המצווה, וכן משום חביבות הנס, שכאשר רואים את הנרות דולקים זוכרים את חיבת ה' ואת הניסים שעשה לאבותינו ועושה גם לנו.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 60 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 30/11/2023 | י"ז כסלו התשפ"ד
 • הדלקת נרות חנוכה במצבים מיוחדים

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 7 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 30/11/2023 | י"ז כסלו התשפ"ד
 • דברים לזכרו ומתורת של הרב משה צבי נריה זצ"ל

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 9 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 30/11/2023 | י"ז כסלו התשפ"ד
 • מה חשב יעקב בחזרתו הביתה

  îàú הרב מאיר גולדויכטú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 5 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 30/11/2023 | י"ז כסלו התשפ"ד
 • הגאווה הלאומית של עם ישראל

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: הקדוש ברוך הוא דורש מהאבות להיות בעלי בטחון עצמי ואמונה, לבנות גאוה לאומית | היצר הרע מופיע בשלושה דרכים: כאוהב, כגוי וכתלמיד חכם, ומול כל אחד יש דרך שונה להתמודדות, כפי שיעקב התמודדת עם שרו של עשיו | בית אל היא עיר הקודש והיא נושאת שם קדוש.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 36 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  11:00 | 29/11/2023 | ט"ז כסלו התשפ"ד
 • וירשתם אותה וישבתם בה

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: יש מצוות עשה של יישוב ארץ ישראל כל הדורות ועיקר המצווה היא השליטה על ארץ ישראל וזו מצווה שמוטלת על כל אחד בתור חלק מן הכלל. זכינו להיות בדור הגדול שהגאולה מתקרבת ממש ומתוך כל הקשיים בעז"ה נחזור לכל חלקי הארץ.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 26/11/2023 | י"ג כסלו התשפ"ד
 • חשיבות תורת החסידות בחזרה לא"י

  îàú הרב שניאור זלמן אשכנזיú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 76 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 26/11/2023 | י"ג כסלו התשפ"ד
 • תשובה שמתקנת את כל העוונות

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: תהליך התשובה נוגע גם לצדיקים אשר מתרוממים ממדרגה נמוכה לעליונה. הרצון להיות מתוקן מתקן את כל העוונות. צריך לזכור שהתעלות לא מבוקרת יכולה להביא למשבר.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 67 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 26/11/2023 | י"ג כסלו התשפ"ד
 • יעקב- בחיר האבות | לוז עיר האמת

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: חלום יעקב בבית אל | העולם עומד על שלושה דברים תורה עבודה וגמילות חסדים. | יעקב אבינו במידת האמת מחבר את הקו בין מידות של אברהם ויצחק, חסד וגבורה. | לוז עיר האמת זו השלמות האמיתית ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 49 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 26/11/2023 | י"ג כסלו התשפ"ד
מציג 1 - 30 מתוך 217