• התועלת בדיעבד מביטול תורה - חלק ג' - הרב דורון כץ

  מוסר ומידות (55 דקות) (מכון מאיר)

  16:00 | 12/11/2019 | י"ד חשון התש"פ
 • פרשת וירא - הרב ערן ישועה

  פרשת השבוע (44 דקות) (מכון מאיר)

  14:00 | 12/11/2019 | י"ד חשון התש"פ
 • שליח לדבר עבירה כשגם שותף

  מאת הרב חיים כץתקציר: הקצות חוקר האם יש שליח לדבר עבירה בגניבה כאשר גונב גם בשביל עצמו. הוא מוכיח מרש"י שבמקרה כזה יהיה שליח מזה שפירש את הגמרא בב"ק [ע"ח] ששותפים שגנבו ורק אחד עשה את הפעולה שניהם חייבים. אמנם תוספות חולקים כי שם מדובר על טביחה ואפשר להסביר שהגביהו שניהם, אך הקצות תמה עליהם שעדיין החיוב יהיה רק אם גם אחד שעושה בשביל שניהם היה מתחייב, בגלל "מיגו דזכי". נתיבות המשפט מתרץ שהשאלה האם אחד שעושה בשביל עצמו היה מתחייב, וכאן לא.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 55 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 12/11/2019 | י"ד חשון התש"פ
 • מהו סדר האהבות הרצוי?

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: הרב אומר שהאהבה לכל הבריאה קודמת לשאר האהבות, לאחריה צריך לאהוב את כל האדם, לאחריה את ישראל ועל גביהן האהבה לקב"ה. הסברנו על איזה מובן הרב מדבר, לא יתכן שכפשוטו, שהרי יש מצוות אהבת ה', וכן אהבת ישראל, ולכאורה אהבתם קודמת. וכן על איזה סוג אהבה הרב מדבר, ומדוע כל אהבה קודמת לשאר האהבות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 48 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 12/11/2019 | י"ד חשון התש"פ
 • מטרתו של אברהם ועם ישראל - להביא טוב לעולם כולו - הרב יורם אליהו

  פרשת השבוע (52 דקות) (מכון מאיר)

  12:00 | 12/11/2019 | י"ד חשון התש"פ
 • מידת הזהירות

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: עניין הזהירות: בירור הדרך הנכונה והיכולת לשלוט בכוחותינו כדי ללכת בה. הרצון לרצות - להאמין שיש בנו הכח להתגבר. מפסידי הזהירות וההרחקה מהם.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 12/11/2019 | י"ד חשון התש"פ
 • # עין איה - הרב יוסף קלנר

  עין אי"ה (59 דקות) (מכון מאיר)

  23:00 | 11/11/2019 | י"ג חשון התש"פ
 • חינוך לאהבת הבריות - הרב יורם אליהו

  פרשת השבוע (52 דקות) (מכון מאיר)

  14:00 | 11/11/2019 | י"ג חשון התש"פ
 • שזירת האורות - הרב ראובן פיירמן

  אורות הקודש (61 דקות) (מכון מאיר)

  14:00 | 11/11/2019 | י"ג חשון התש"פ
 • מזיק הנלמד בצד השוה האם יש לו הפטורים שיש בשניהם או לא ? - הרב מנחם בן יעקב

  מסכת בבא קמא (62 דקות) (מכון מאיר)

  12:00 | 11/11/2019 | י"ג חשון התש"פ
 • מתלהב ? ברוך הבא לעבודת ה' - הרב אליעזר קשתיאל

  פרשת השבוע (46 דקות) (מכון מאיר)

  12:00 | 11/11/2019 | י"ג חשון התש"פ
 • התורה והתרבות האנושית - חלק ב' - הרב זיו רוה

  מאמרים (49 דקות) (מכון מאיר)

  16:00 | 10/11/2019 | י"ב חשון התש"פ
 • דבר הנלמד בצד השוה משני מלמדים - מה דינו ? - הרב מנחם בן יעקב

  מסכת בבא קמא (61 דקות) (מכון מאיר)

  16:00 | 10/11/2019 | י"ב חשון התש"פ
 • ירושלים- אי של שפיות!

  מאת הרב רואי מרגליתתקציר: יכ'- ישעיהו מציג לפני עם ישראל את מצב שכניו, כדי להדגיש בפניהם עד כמה ה' מרחם עליהם ועד כמה הם תלויים בו. כ"א- הנביא מאריך בתיאורי הפליאה ממה שיקרה לבבל, כדי להדגיש לנו עד איזו ממלכה אדירה היתה, שהעונש שלה כה חזק. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 58 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 10/11/2019 | י"ב חשון התש"פ
 • תפילה - החפ"ש יוכל לדבר עם המח"ט?!

  מאת הרב חיים אביהוא שוורץתקציר: • חיוב תפילה – תפילה על כלל ישראל. • ברכת אבות – ניגשים לתפילה מכח האבות ובתפילה לגאולה למען שמו. • ברכת גבורות – לאלו-ה ממשלה מתמדת – מחייה מתים. o מוריד הגשם – תפילת הצדיקים לגשם ולגאולה (וכן סיפורים על ה'בבא סאלי' זצ"ל).לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 35 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 10/11/2019 | י"ב חשון התש"פ
 • שיחת מוצא"ש פרשת לך לך תשפ

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: מעלתה של ארץ ישראל אברהם יוצא לדרך חדשה, כל דבר גדול מלווה בנסיונות ואתגרים. גדולתו של הדור שלנו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 0 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 10/11/2019 | י"ב חשון התש"פ
 • מצות לא תעשה שלא להאמין בשום אלהים זולת ה' - הרב דב ביגון

  תפילה / סדר היום (4 דקות) (מכון מאיר)

  12:00 | 10/11/2019 | י"ב חשון התש"פ
 • דעת ה' ממעשה בר' יהושע בן חנניה

  מאת הרב חיים בן שושןתקציר: במה טעו הקיסר וביתו ברצונם לדעת ולהבין את ה'. ומהי הגישה הנכונה אל האלוקות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 45 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 10/11/2019 | י"ב חשון התש"פ
 • "וירע הדבר בעיני שמואל", מדוע?

  מאת הרב שמעון קלייןתקציר: העם מבקש משמואל "שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגויים", וממשיך הנביא "וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשפטנו". מה מפריע לשמואל בבקשת העם? לכאורה מדובר בקיום מצוות התורה להמלכת מלך? מדוע משנה הכתוב את הלשון מבקשת העם 'שימה', למה שמבין שמואל 'תנה'? כיצד מתיישבים שני חלקי דברי ה' אל שמואל, "שמע בקול העם... כי אותי מאסו"? כדי לענות על שאלות אלו נעמת בין פרשת התורה למצוות המלך ובין בקשת העם, נשים לב להבדלים בהקשר הבקשה, במען הפנייה, ולהבדלים לשוניים נוספים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 52 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 10/11/2019 | י"ב חשון התש"פ
 • מדוע היה צריך אברהם לקבל עצה על המילה ? - הרב דב ביגון

  לימוד בוקר בפרשה (8 דקות) (מכון מאיר)

  11:00 | 10/11/2019 | י"ב חשון התש"פ
 • עושין כל צרכי מילה בשבת - הרב דב ביגון

  מסכת פסחים (5 דקות) (מכון מאיר)

  11:00 | 10/11/2019 | י"ב חשון התש"פ
 • מהי הגישה למלחמה - הרב דב ביגון

  אורו של משיח (11 דקות) (מכון מאיר)

  11:00 | 10/11/2019 | י"ב חשון התש"פ
 • עד שהרצפה תתייבש - פרשת לך לך תש"פ

  מאת חיים אקשטייןתקציר: חיים אקשטיין בשתי דקות וחצי על פרשת לך לךלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 3 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 08/11/2019 | י' חשון התש"פ
 • תפילת הגשמים

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 58 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 08/11/2019 | י' חשון התש"פ
 • עמק המלך

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: פרשת מלחמות מלכי הרשע והתערבותו הפעילה של אברהם אבינו לא היתה רק מבצע להצלת לוט אלא תרכיז ההסטוריה העתידיתלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 47 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 08/11/2019 | י' חשון התש"פ
 • מידה בקנס

  מאת הרב חיים כץתקציר: מתי שייך פטור במידה בקנס, והחילוק בין תביעת בעל חוב את בעל חובו לעומת את עדיולצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 0 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 08/11/2019 | י' חשון התש"פ
 • סדר עשרת ימי תשובה - שו"ע סימן תרב' סעיף א' - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (3 דקות) (מכון מאיר)

  04:00 | 08/11/2019 | י' חשון התש"פ
 • הגשמת האל בנצרות - הרב זיו רוה

  כוזרי - ריה"ל (23 דקות) (מכון מאיר)

  16:00 | 07/11/2019 | ט' חשון התש"פ
 • מסכת בבא קמא דף ב' - הרב מנחם בן יעקב

  מסכת בבא קמא (58 דקות) (מכון מאיר)

  16:00 | 07/11/2019 | ט' חשון התש"פ
 • נגד הזרם - הרב חגי לונדין

  פרשת השבוע (15 דקות) (מכון מאיר)

  15:00 | 07/11/2019 | ט' חשון התש"פ
מציג 1 - 30 מתוך 223