• תיקון המידות ומעלת התורה

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: תיקון המידות והמעשים בדרך אל הקודש. גדולת יוה"כ ואחדות עמ"י שמבטאת עבודת הכהן הגדול. "הדם הוא הנפש" - מניעת שפיכות דמים לריק. מדרגת החיים מעל התורה ומעלת "סור מרע". מעלת א"י. מעלת התורה והעוסקים בה וכבוד ת"ח. ההליכה אחרי ה' בבניין א"י. עבודת ה' בשם כל ישראל ובכל רמ"ח ושס"ה. ישרות בכל המעשים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 51 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 20/05/2020 | כ"ו אייר התש"פ
 • "מי חכם וישמר אלה"

  מאת הרב ברוך וידרתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 28 דקות (ישיבת בית אל)

  07:00 | 19/05/2020 | כ"ה אייר התש"פ
 • "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים"

  מאת הרב חיים דרוקמןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 30 דקות (ישיבת בית אל)

  07:00 | 19/05/2020 | כ"ה אייר התש"פ
 • תורת ארץ ישראל

  מאת הרב יהושע וייצמןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 34 דקות (ישיבת בית אל)

  07:00 | 19/05/2020 | כ"ה אייר התש"פ
 • מזיכרון לעצמות

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 50 דקות (ישיבת בית אל)

  07:00 | 19/05/2020 | כ"ה אייר התש"פ
 • ימות המשיח

  מאת הרב אלישע אבינרתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 30 דקות (ישיבת בית אל)

  07:00 | 19/05/2020 | כ"ה אייר התש"פ
 • "יראו ישרם וישמחו"

  מאת הרב פרץ איינהורןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 30 דקות (ישיבת בית אל)

  07:00 | 19/05/2020 | כ"ה אייר התש"פ
 • משנת הרב קוק - שיעור 3

  מאת הרב אלישיב קפקהתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 27 דקות (ישיבת בית אל)

  07:00 | 18/05/2020 | כ"ד אייר התש"פ
 • משנת הרב קוק - שיעור 4

  מאת הרב אלישיב קפקהתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 27 דקות (ישיבת בית אל)

  07:00 | 18/05/2020 | כ"ד אייר התש"פ
 • הצרעת וקלקול כח הדיבור

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: החשיבות של הדיבור והחומרה בקלקול והפגיעה בו. כמו החיוב להיזהר מדיבורים רעים, כך החיוב לומר את הדיבורים הנצרכים. משבר הקורונה - לנצל את היציאה מהסדר כדי לחזור לסדר טוב יותר ממה שהיה מקודם. ליום העצמאות - לשים לב למצב הטוב שבו אנחנו נמצאים ולשמוח בזה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 48 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 15/05/2020 | כ"א אייר התש"פ
 • אהבת ארץ ישראל

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: פטריוטיות לאומנית חיצונית אין פירושה אהבת ארץ ישראל אמיתית כי אהבה זו יכולה לצמוח רק מתוך ראיה נשמתית.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 50 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 15/05/2020 | כ"א אייר התש"פ
 • אם בחקתי תלכו

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: דרך ארץ קדמה ◆ תורה אור ◆ עולם הבא בתורה ◆ לילה כיום יאיר ◆ קוממיות ◆ כולנו כאחד ◆ קבלת התורה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 14/05/2020 | כ' אייר התש"פ
 • משנת הרב קוק - שיעור 2

  מאת הרב אלישיב קפקהתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 28 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 12/05/2020 | י"ח אייר התש"פ
 • חינוך בעין טובה - שיעור 3

  מאת הרב אלעד טאובתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 28 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 12/05/2020 | י"ח אייר התש"פ
 • ל"ג בעומר

  מאת הרב חיים בן שושןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 12 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 11/05/2020 | י"ז אייר התש"פ
 • רשב"י - ונתתי משכני בתוככם

  מאת הרב חיים בן שושןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 7 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 11/05/2020 | י"ז אייר התש"פ
 • רשב"י - השראת שכינה בישראל

  מאת הרב חיים בן שושןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 8 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 11/05/2020 | י"ז אייר התש"פ
 • דין הספד ותענית ועשיית מלאכה בפורים - שו"ע סימן תרצ"ו סעיפים ו' - ח' . סיום סדר 'אורח חיים' - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (9 דקות) (מכון מאיר)

  11:00 | 10/05/2020 | ט"ז אייר התש"פ
 • ענייני הקורונה ותפילה במרפסות

  מאת הרב שאול אלתרתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 8 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 09/05/2020 | ט"ו אייר התש"פ
 • מצוות ישוב הארץ -עיון במשנתו ודרך לימודו בעניין

  מאת הרב אליעזר מלמדתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 31 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 09/05/2020 | ט"ו אייר התש"פ
 • האור של שבועות

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: אורם של שלמי ציבור שמוקרבים על ידי ישראל בשבועות בלבד הוא אור התעלות העולם וחומריותו אל שורשו האלוקי המאחד.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 49 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 09/05/2020 | ט"ו אייר התש"פ
 • דבר תורה לפרשת אמור ופסח שני

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 4 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 09/05/2020 | ט"ו אייר התש"פ
 • האור גדול של ל"ג בעומר

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: *בבואנו למירון אנחנו רוצים להתדבק בגילוי כבוד ה', בגילוי נשמות הצדיקים ובגילוי סודות התורה, ובעיקר להיות דבוקים תמיד באהבת ה' יתברך. *ל"ג בעומר הוא יום שמחה והילולא לא רק בדור של רשב"י שבו נפטר, אלא בכל הדורות מאירים האורות שהיו ביום פטירתו של רשב"י בכל שנה ושנה. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 52 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 09/05/2020 | ט"ו אייר התש"פ
 • הפסיקה בתקופת השואה

  מאת הרב אריה הנדלרתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 07/05/2020 | י"ג אייר התש"פ
 • השואה - על מה?

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 44 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 07/05/2020 | י"ג אייר התש"פ
 • למה כ"כ חשוב לזכור את נוראות השואה?

  מאת הרב יהושע שפיראתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 49 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 07/05/2020 | י"ג אייר התש"פ
 • איפה אלוקים היה בקורונה?

  מאת הרב חגי לונדיןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 41 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 07/05/2020 | י"ג אייר התש"פ
 • אמונה מתוך משבר

  מאת הרב מנחם בורשטייןתקציר: סיפר הצלתה של משפחת בורשטיין ושל ישיבת נירלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 54 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 07/05/2020 | י"ג אייר התש"פ
 • יום השואה במבט היסטורי

  מאת הרב אליקים לבנוןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 22 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 07/05/2020 | י"ג אייר התש"פ
 • התמודדות עם משברים

  מאת הרב אלישיב קפקהתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 24 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 07/05/2020 | י"ג אייר התש"פ