• תרבות רומי - הרב דוד לנדאו

  גאולת ישראל בדורותינו (53 דקות) (מכון מאיר)

  21:00 | 14/01/2020 | י"ז טבת התש"פ
 • מסכת בבא קמא דף ד' - הרב מנחם בן יעקב

  מסכת בבא קמא (45 דקות) (מכון מאיר)

  16:00 | 14/01/2020 | י"ז טבת התש"פ
 • # ספר מלכים - הרב אייל ורד

  ספר מלכים (39 דקות) (מכון מאיר)

  15:00 | 14/01/2020 | י"ז טבת התש"פ
 • פרשת שמות - הרב ערן ישועה

  פרשת השבוע (49 דקות) (מכון מאיר)

  15:00 | 14/01/2020 | י"ז טבת התש"פ
 • # עין איה - הרב יוסף קלנר

  עין אי"ה (66 דקות) (מכון מאיר)

  21:00 | 13/01/2020 | ט"ז טבת התש"פ
 • חינוך להתמודדות עם משברים - הרב יורם אליהו

  פרשת השבוע (46 דקות) (מכון מאיר)

  18:00 | 13/01/2020 | ט"ז טבת התש"פ
 • "שפרה !" - על המלחמה בעצבות - הרב אייל ורד

  עבודת הנפש בעקבות הפרשה (44 דקות) (מכון מאיר)

  17:00 | 13/01/2020 | ט"ז טבת התש"פ
 • ברכת התורה - הרב דב ביגון

  תפילה / סדר היום (6 דקות) (מכון מאיר)

  14:00 | 13/01/2020 | ט"ז טבת התש"פ
 • חיוניות נשמת החיים - הרב דב ביגון

  אורו של משיח (12 דקות) (מכון מאיר)

  14:00 | 13/01/2020 | ט"ז טבת התש"פ
 • אות היא לעולם - הרב ראובן פיירמן

  אורות הקודש (57 דקות) (מכון מאיר)

  13:00 | 13/01/2020 | ט"ז טבת התש"פ
 • מסכת בבא קמא דף ד' - הרב מנחם בן יעקב

  מסכת בבא קמא (63 דקות) (מכון מאיר)

  12:00 | 13/01/2020 | ט"ז טבת התש"פ
 • פרשת שמות - הרב יורם אליהו

  פרשת השבוע (45 דקות) (מכון מאיר)

  09:00 | 13/01/2020 | ט"ז טבת התש"פ
 • מעלת האבות והעבודה שלהם

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: - יעקב אבינו תחילת כלל ישראל ולכן לא שייכת בו מיתה. הוא בשלימות מעל המורכבויות. - עניין התקצרות השנים במשך הדורות. - לפעמים קורות נפילות כדי ללקט את הקדושה מתוך הקליפות. צריך מבט ארוך. - עניין האבות- היושר והמידות ומתוך כך הגיעו לתורה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 13/01/2020 | ט"ז טבת התש"פ
 • השונה בין ה' לאלילים

  מאת הרב רואי מרגליתתקציר: מ"ו- הנביא מתאר ומדמה באותם תיאורים כיצד ה' יתברך שונה מכל האלילים. מ"ז- תיאור קריסת בבל והסברת עונשה הכ"כ קשה. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 52 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 13/01/2020 | ט"ז טבת התש"פ
 • אהבה רבה, אהבת עולם ואהבה בתענוגים

  מאת הרב יהודה מלמדתקציר: אנו רגילים לדבר על שתי סוגי אהבות, אהבה עולם, אהבה שקשורה לעולם הזה, מתוך התבוננות ונשגה בכלים שלנו. עוד סוג אהבה, אהבה רבה, אהבה שקשורה בנפש האלוקית, עולם רוחני ועליון. אבל יש עוד אהבה, חידוש גבוה, אהבה בתענוגים שזה חיבור עליון שלהם, בחינת שבת. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 55 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 13/01/2020 | ט"ז טבת התש"פ
 • "תשובה ובירור דברים" חלק א - הרב יוסף קלנר

  לנתיבות ישראל (25 דקות) (מכון מאיר)

  17:00 | 12/01/2020 | ט"ו טבת התש"פ
 • השבת - חלק ג' - הרב זיו רוה

  מאמרים (54 דקות) (מכון מאיר)

  16:00 | 12/01/2020 | ט"ו טבת התש"פ
 • "פיה פתחה בחכמה" - שורש ההכנה לגאולה הוא שימוש נכון בכח הדיבור - הרב אליעזר קשתיאל

  פרשת השבוע (39 דקות) (מכון מאיר)

  16:00 | 12/01/2020 | ט"ו טבת התש"פ
 • מי שמדבר רע על נושא משרה ממלכתית - כאילו מדבר רע על ציבור שלם - הרב דב ביגון

  פלא יועץ (3 דקות) (מכון מאיר)

  15:00 | 12/01/2020 | ט"ו טבת התש"פ
 • כיצד נבנה איש אמת ? - חלק ב - הרב דורון כץ

  מוסר ומידות (57 דקות) (מכון מאיר)

  14:00 | 12/01/2020 | ט"ו טבת התש"פ
 • מסכת בבא קמא דף ד' - הרב מנחם בן יעקב

  מסכת בבא קמא (64 דקות) (מכון מאיר)

  14:00 | 12/01/2020 | ט"ו טבת התש"פ
 • עד שהרצפה תתייבש - פרשת ויחי תש"פ

  מאת חיים אקשטייןתקציר: חיים אקשטיין בשתי דקות וחצי על פרשת ויחילצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 2 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 10/01/2020 | י"ג טבת התש"פ
 • וחיי עולם נטע בתוכנו - מהלכות הדף היומי

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: *וכן אמרו חכמי האמת, שכל נפש מישראל צריכה לבוא בגלגולים רבים עד שתקיים כל התרי"ג מצוות במעשה דיבור ומחשבה. ודיבור ומחשבה הוא לימוד הלכותיהן. *מי שמתבונן יראה שבדף היומי העיקר הוא ללמוד את כל הש"ס ולכן כשתיקנו לימוד דף יומי הם קבעו תשלומים ללימוד של תשעה באב. לכן, צריך להשלים כל דף שהחסיר. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 61 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 10/01/2020 | י"ג טבת התש"פ
 • הקץ המגולה

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: מדוע לסיים את חומש בראשית הוא ספר היסוד של האמונה הישראלית בסתימת הקץ וסתימת עיניהם וליבם של ישראל? מה המסר?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 50 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 10/01/2020 | י"ג טבת התש"פ
 • מי הם הפטורים מישיבת סוכה - שו"ע סימן תרמ' סעיפים ה' - ז' - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (1 דקות) (מכון מאיר)

  04:00 | 10/01/2020 | י"ג טבת התש"פ
 • פרשת ויחי - הרב אשר בוחבוט

  פרשת השבוע (58 דקות) (מכון מאיר)

  23:00 | 09/01/2020 | י"ב טבת התש"פ
 • מעלת הרצון, פעולתו ותיקונו

  מאת הרב משה חביבתקציר: הרצון והדעת משפיעים זה על זה, ויחד יכולים להעלות ניצוצות ולהביאם להשלמתם. הרצון משפיע על העמל והעמל על הרצון, ועל ידי העמל בבחירה יכולה להתוסף סגולה. כשאין רצון- זה הכי גרוע, ולא מנצלים את הכחות ויורדים. כדי לתקן צריך אורה של תורה בשלימות, וגבורת הדעת כדי שהתורה תופיע. מי שמרומם- מתרומם. כאב לב בתפילה בא מחוסר אמונה בפעולתה האמיתית. צריך להבין שזה המסלול, וכך הקב"ה קבע בעולם. רק על ידי תפילה מגיע שפע שלא מסתלק.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 42 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 09/01/2020 | י"ב טבת התש"פ
 • שורש האמונה בכל דרגות החיים

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: מחשבת האמונה בגדלותה היא מופשטת לגמרי ללא שום זיקה לגשמיות. אם כך מה נאמר על האמונה של ילד או של אדם תמים, האם הוא נחשב בעינינו למאמין? הרב מחדש שגדלות האמונה היא הופעתה בכל הרבדים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 09/01/2020 | י"ב טבת התש"פ
 • תרגום התורה וחטא העגל

  מאת הרב מרדכי גרינברגתקציר: כל דבר בעולם הוא גילוי של מקור רוחני גבוה לאין ערוך. תרגום התורה כמו בחטא העגל לבשה התורה את הלבושיים הגשמיים ביותר ואיבדה את כל העומק והמאור שבה - חושך ירד לעולם. אך גם צלילי החושך הללו הם הכנה לאור הגדול בימות המשיח, בהם התורה תתפשט לכל העמים בשיא טהרתה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 62 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 09/01/2020 | י"ב טבת התש"פ
 • על מה אבדה הארץ

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: הזלזול בערך התורה הוא שגרם את תחילת הירידה הרוחנית שהובילה לחורבן הבית. (התיקון שמוטל עלינו לעשות לנוכח הפגיעה בקדושת השבת)לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 27 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 09/01/2020 | י"ב טבת התש"פ