• דיני הדס - שו"ע סימן תרמו' סעיפים ו' - ח' - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (1 דקות) (מכון מאיר)

  04:00 | 19/01/2020 | כ"ב טבת התש"פ
 • דיני הדס - שו"ע סימן תרמו' סעיפים ג' - ה' - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (2 דקות) (מכון מאיר)

  04:00 | 18/01/2020 | כ"א טבת התש"פ
 • חינוך לקפדנות וחינוך של חסד

  מאת הרב יהודה מלמדתקציר: סיפר מי מריבה ע"פ הסברת הרמב"ם והרב קוק.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 37 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 17/01/2020 | כ' טבת התש"פ
 • דוד הבורח מפני שאול

  מאת הרב שמעון קלייןתקציר: בהתחלה דוד לא שובר את הכלים אל מול שאול, אך פתאום נוצרת הזדמנות להרוג את שאול, האם זו הזדמנות שאסור לפספס או שזהו ניסיון שדוד נדרש לעמוד בו ולא להרוג את שאול? דוד מדגיש ששאול הוא 'משיח ה'', תפיסה חדשה שבאה לידי ביטוי רגע לפני שהאו חושב להורגו. בשיעור עסקנו בפרק כ"ד בספר שמואל, ובגישתו החדשה של דוד שמתבררת כלפי שאול.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 52 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 17/01/2020 | כ' טבת התש"פ
 • התבונות במפגש יוסף האחים ובמפגש יעקב ויוסף

  מאת הרב חיים בן שושןתקציר: התהליך שעוברי האחים בדרך לגילוי יוסף מלמד אותנו על תהליכים בדרך לגאולה. מיעקב לומדים שלפני כל שלב חדש בחיים צריך לקבל על מלכות שמים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 17/01/2020 | כ' טבת התש"פ
 • ילדים הם גאולה -ילדים מביאים ברכה

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: *כשם שבזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ויצאו ממצרים, כך גם בדורנו בזכות נשים צדקניות יזכו ישראל וייגאלו משעבוד מלכויות ויבנו בית מקדש ויבוא אור ותשרה שכינה בעולם *כשמספר האנשים בעולם עלה פי שניים, הכלכלה העולמית עלתה ביותר מפי ארבעה. במקביל תוחלת החיים העולמית עולה, כמויות המזון גדלו ומתגלים מקורות אנרגיה חדשים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 62 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 17/01/2020 | כ' טבת התש"פ
 • דיני לולב - שו"ע סימן תרמה' סעיף ט' - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (2 דקות) (מכון מאיר)

  04:00 | 17/01/2020 | כ' טבת התש"פ
 • פרשת שמות - הרב אשר בוחבוט

  פרשת השבוע (56 דקות) (מכון מאיר)

  23:00 | 16/01/2020 | י"ט טבת התש"פ
 • # מדרש תנחומא - הרב אורי עמוס שרקי

  תורה שבעל פה (48 דקות) (מכון מאיר)

  19:00 | 16/01/2020 | י"ט טבת התש"פ
 • # תהילים - הרב אורי עמוס שרקי

  ספר תהילים (51 דקות) (מכון מאיר)

  18:00 | 16/01/2020 | י"ט טבת התש"פ
 • מסכת בבא קמא דף ד' - הרב מנחם בן יעקב

  מסכת בבא קמא (58 דקות) (מכון מאיר)

  16:00 | 16/01/2020 | י"ט טבת התש"פ
 • פרשת שמות תש"פ

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 6 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 16/01/2020 | י"ט טבת התש"פ
 • לצאת מהשובבו"ת - הרב חגי לונדין

  פרשת השבוע (0 דקות) (מכון מאיר)

  15:00 | 16/01/2020 | י"ט טבת התש"פ
 • # עולת ראיה - הרב אורי עמוס שרקי

  עולת ראיה (46 דקות) (מכון מאיר)

  15:00 | 16/01/2020 | י"ט טבת התש"פ
 • לימוד צד שוה - משני מלמדים - מה דינו ? - הרב מנחם בן יעקב

  מסכת בבא קמא (67 דקות) (מכון מאיר)

  12:00 | 16/01/2020 | י"ט טבת התש"פ
 • דיני לולב - שו"ע סימן תרמה' סעיפים ו' - ח' - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (2 דקות) (מכון מאיר)

  04:00 | 16/01/2020 | י"ט טבת התש"פ
 • בדין מודה וכופר באותו קנס - חלק ב'

  מאת הרב חיים כץתקציר: הטור כתב שבמודה לשותף אחד בקנס וכופר לאחד יתחייב חצי קנס. הב"ח העמיד שכפר בבית דין אחר, שאחרת פטור לגמרי. אחי הקצות תמה על הב"ח שכבר נפטר בבית הדין הראשון. הקצות נוקט כמו הב"ח, ומביא ראיה שמוכח מהגמרא שעדים זוממים יכולים להיפטר מקנס על ידי הודאה בבית דין אחר לאחר שהזימו אותם בבית דין אחד וכן להיפך, כיון שהדבר תלוי באותו בית דין שדן עכשיו. אמנם אפשר לחלק שבקנס רגיל זו מציאות של קנס ואילו בעדים זוממים זה רק אם יש תביעה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 57 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 15/01/2020 | י"ח טבת התש"פ
 • אמונה בכל הופעות החיים

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: אדם עם אמונה גדולה לא מפחד לאהוב את כל האנשים, ככל שהאמונה גדולה יתר אדם לא מפחד מהמפגש גם אנשים שאינם מאמינים, כי האמונה גדולה מכירה בשורש ה' שמחייה כל נברא. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 44 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 15/01/2020 | י"ח טבת התש"פ
 • הגדלות שבתוך הקטנות

  מאת הרב משה חביבתקציר: המהות הגדולה נמצאת בכל חלק באדם בצורה תרכיזית, וזה נותן שמחה גדולה. על ידי הענוה זה מתגלה, ואילו הגאוה שוברת את המבנה ומכניסה לתהליך של הידרדרות. התשובה- לחזור לעצמיות. ישנו פער בין הצימאון העצום לכלים, ומי שמצטער זה אומר שהוא מחובר אז צריך לשמוח. המשיגים הגדולים יודעים איך הדברים פועלים, אבל בצער גדול שלא משיגים את המקור. צריך לחבר את המקור והפרטים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 34 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 15/01/2020 | י"ח טבת התש"פ
 • האמונה הטבעית והתורנית

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: סעיף ז' - הרב מדבר על הצורך לשלב בין שתי האמונות, האמונה הטבעית שיש לכל אדם והאמונה התורית, אותה אמונה שמגיעה ממתן תורה, מברור ועמקות של הדברים. במצב כזה אדם מקבל את המיטב מכל דבר, לולא האמונה הטבעית אדם יהיה חסר את העוז שבאמונה, את קישורה אליו, אך אם יסתפק רק באמונה זו עלול לטעות ולהתקשר לדברים לא מפותחים, ולפעמים אף טעויות ממש. כשמחבר בין הדברים זוכה להתקשר בעמקות לאמונה הזכה. סעיף ח' - בשונה מהסעיף הקודם, בו היה נראה שלפי הרב האמונה התורית היא האמונה הגבוהה יותר, שמשתמשת בטבעית רק למען הקישור. מסעיף זה לא משמע כך, הרב קורא דווקא לטבעית 'האמונה העליונה'. מה ההבדל? נראה שבסעיף זה הרב מדבר על מקורה של האמונה הטבעית, נשמתו של היהודי.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 45 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 15/01/2020 | י"ח טבת התש"פ
 • # נטילת ידיים - הרב אורי עמוס שרקי

  נתיב העבודה (53 דקות) (מכון מאיר)

  19:00 | 15/01/2020 | י"ח טבת התש"פ
 • אספקלריא המאירה - הרב זיו רוה

  פרשת השבוע (13 דקות) (מכון מאיר)

  18:00 | 15/01/2020 | י"ח טבת התש"פ
 • יסוד העולם הממשי - הרב זיו רוה

  אורות התשובה (33 דקות) (מכון מאיר)

  18:00 | 15/01/2020 | י"ח טבת התש"פ
 • הגילוי העליון ביותר של הבורא בבריאה זה דרך עם ישראל - הרב ערן טמיר

  אמונה (46 דקות) (מכון מאיר)

  18:00 | 15/01/2020 | י"ח טבת התש"פ
 • דין קטן היודע לנענע לולב - שו"ע סימן תרנז' סעיף א' - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (3 דקות) (מכון מאיר)

  14:00 | 15/01/2020 | י"ח טבת התש"פ
 • שיכול להחזיר הלולב במים ביום טוב - שו"ע סימן תרנד' סעיף א' - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (4 דקות) (מכון מאיר)

  14:00 | 15/01/2020 | י"ח טבת התש"פ
 • - הרב דב ביגון

  אורו של משיח (4 דקות) (מכון מאיר)

  14:00 | 15/01/2020 | י"ח טבת התש"פ
 • - הרב דב ביגון

  תפילה / סדר היום (8 דקות) (מכון מאיר)

  14:00 | 15/01/2020 | י"ח טבת התש"פ
 • זמן נטילת לולב - שו"ע סימן תרנב' סעיף ב' - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (3 דקות) (מכון מאיר)

  14:00 | 15/01/2020 | י"ח טבת התש"פ
 • 'אנו עמך'

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: 'עמו אנכי בצרה' ◆ 'עַם בני ישראל' – עם סגולה ◆ ביני"ש קרבי ◆ 'אכן אתה אל מסתתר' ◆ המבוקש – להיות מבקש לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 45 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 15/01/2020 | י"ח טבת התש"פ