• תורה לשמה - הרב יורם אליהו

  פרשת השבוע (15 דקות) (מכון מאיר)

  14:00 | 04/02/2021 | כ"ב שבט התשפ"א
 • דרכו המיוחדת של האדם בעבודת ה'

  מאת הרב משה חביבתקציר: האיזון בין החיבור לכלל לבין הדרך המיוחדת של כל אחד. ההכרח לגלות ולפתח את היחודיות של האדם.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 40 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 04/02/2021 | כ"ב שבט התשפ"א
 • 'נעשה ונשמע' על פי הכנעה הבדלה המתקה - הרב אייל ורד

  עבודת הנפש בעקבות הפרשה (15 דקות) (מכון מאיר)

  21:00 | 03/02/2021 | כ"א שבט התשפ"א
 • איבוד אהבת ה' הטבעית

  מאת הרב הראל כהןתקציר: למה לא יכלו בני ישראל ללמוד את האומות אהבת ה'? מה ה"סייעתא דשמיא" שהיתה בזה שלא יכולנו ללמוד מה זה אהבת ה' ? איך ישראל הצליחו לקיים את עצמם ג במצב החסר?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 30 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 03/02/2021 | כ"א שבט התשפ"א
 • האנחה היא ביטוי לשלמות החסרונות - הרב מאיר טויבר

  ליקוטי מוהר"ן (15 דקות) (מכון מאיר)

  21:00 | 02/02/2021 | כ' שבט התשפ"א
 • בגידה עם הכשר פורמלי היא הנבלה הכי גדולה - הרב אייל ורד

  ספר עזרא ונחמיה (15 דקות) (מכון מאיר)

  15:00 | 31/01/2021 | י"ח שבט התשפ"א
 • חוט של חסד

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: החיבור של מדינת ישראל אל הקדושה בכל מישורי החיים הוא אשר מביא נצחיות לנטיעתנו המחודשת על אדמת ארץ ישראל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 46 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 29/01/2021 | ט"ז שבט התשפ"א
 • תיקון האכילה

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 61 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 29/01/2021 | ט"ז שבט התשפ"א
 • הנהגה בסבלנות בעת תלונות

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: משה מתמודד בהנהגה מול תלונות העם פעם אחר פעם. ומשה חושש לחייו שלא יסקלוהו. והקב"ה דורש ממנו לנהוג איתם בסבלנות ולא לחשוש חששות שווא, כפי שהיה באמת.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 6 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 28/01/2021 | ט"ו שבט התשפ"א
 • הענן ומשמעותו בחיינו

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 11 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 28/01/2021 | ט"ו שבט התשפ"א
 • לצמוח מתוך קושי - הרב חגי לונדין

  טו בשבט (15 דקות) (מכון מאיר)

  18:00 | 27/01/2021 | י"ד שבט התשפ"א
 • "והארץ אזכור..." - הרב ראובן פיירמן

  טו בשבט (15 דקות) (מכון מאיר)

  18:00 | 27/01/2021 | י"ד שבט התשפ"א
 • "עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה" - הרב מאיר טויבר

  ליקוטי מוהר"ן (62 דקות) (מכון מאיר)

  17:00 | 27/01/2021 | י"ד שבט התשפ"א
 • חזקת איסור באיסורים המתבטלים למפרע

  מאת הרב שאול אלתרתקציר: בביאור דברי הרמב"ן בכתובות דף ג' ע"א .לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 75 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 26/01/2021 | י"ג שבט התשפ"א
 • מה עניינו של ט"ו בשבט?

  מאת הרב ינון גרוסברגתקציר: מה המשמעות הרוחנית של ט"ו בשבט ומה אנחנו יכולים לקבל ממנו. הרב ינון גרוסברג מסביר על ראש השנה לאילנות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 3 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 26/01/2021 | י"ג שבט התשפ"א
 • לראות את ה' בתוך הטבע

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: לראות את יד ה' בתוך המציאות הרגילה. העין הטובה שמגלה את הניצוצות החבויים. נקודת הסגולה של ישראל - בני בכורי. התהליך המתמשך של יציאה ממצרים. מדרגת המן לעומת מדרגת הלחם הקדוש של ארץ ישראל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 37 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 26/01/2021 | י"ג שבט התשפ"א
 • - הרב מאיר טויבר

  אמונה (0 דקות) (מכון מאיר)

  16:00 | 26/01/2021 | י"ג שבט התשפ"א
 • התמודדות עם תהליכים לא פשוטים - הרב דב ביגון

  פורים (15 דקות) (מכון מאיר)

  16:00 | 26/01/2021 | י"ג שבט התשפ"א
 • אחרי המעשים נמשכים הלבבות

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: כך נזכור את יציאתנו לחירות על ידי מצוות מייגעות כהכנה לחג הפסח לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 11 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 22/01/2021 | ט' שבט התשפ"א
 • למה חשוב לזכור את יציאת מצרים היום?

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 57 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 22/01/2021 | ט' שבט התשפ"א
 • חוט של חסד

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: האביביות הישראלית היא היכולת להתרומם אל שורשנו הטבעי ולמשוך שפע חדש שיקשור את כל נשמות ישראל מחדש לבית אחדלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 47 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 22/01/2021 | ט' שבט התשפ"א
 • תחיית הנשמות

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: התחיה הלאומית צריכה גם תחיית נשמות. התכללות בנשמה הכללית בארץ ישראל. התשובה לעתיד לבוא.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 41 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 20/01/2021 | ז' שבט התשפ"א
 • חובת האב ללמד את בנו תורה

  מאת הרב שמעון קלייןתקציר: בעיון והקשבה לפרקי התורה בשלושת הפרשיות שמלמדות אותנו את חובת האב ללמוד את בנו תורה, מתגלים שלושה סוגי לימוד תורה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 46 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 20/01/2021 | ז' שבט התשפ"א
 • המצוה של מסירות נפש על דבר ה' - הרב אורי עמוס שרקי

  פסח (37 דקות) (מכון מאיר)

  19:00 | 20/01/2021 | ז' שבט התשפ"א
 • הצות צריכות להיעשות על צד השלמות - סיום ספר הכוזרי - הרב אורי עמוס שרקי

  כוזרי - ריה"ל (11 דקות) (מכון מאיר)

  19:00 | 20/01/2021 | ז' שבט התשפ"א
 • "צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום" - הרב מאיר טויבר

  ליקוטי מוהר"ן (0 דקות) (מכון מאיר)

  18:00 | 20/01/2021 | ז' שבט התשפ"א
 • אגודת אזוב - הרב אייל ורד

  עבודת הנפש בעקבות הפרשה (15 דקות) (מכון מאיר)

  17:00 | 20/01/2021 | ז' שבט התשפ"א
 • "בכור בנייך תפדה" - מה עם הבנות?

  מאת הרב שמעון קלייןתקציר: מה המשמעות החינוכית בשלושת מצוות האב על בנו, ברית מילה, פדיון הבן ולימוד תורה? "תפדה -תפדה" - מה המשמעות העמוקה של הדרש? מהיכן למדו חז"ל שאישה פטורה ממצוה זו?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 47 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 20/01/2021 | ז' שבט התשפ"א
 • מתי אהבת ה' הלכה לאיבוד?

  מאת הרב הראל כהןתקציר: בפסקה זו מתאר הרב את האיבוד של כוח האהבה הטבעית, ואת האהבה המעוותת שנשארנו איתה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 33 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 19/01/2021 | ו' שבט התשפ"א
 • הנבואה מול הפילוסופיה

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: ההשקפה על בריאת העולם היא הבסיס ליהדות. הפילוסופיה מול הנבואה. היחס של הנבואה והשכל האנושי.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 19/01/2021 | ו' שבט התשפ"א