זמני היום והשבת

  • שישה סדרי משנה.
    ברכת "אשר יצר" נוסח ספרד להדפסה ולמסגור לחינוך הגיל הרך, לבתי ספר וכדו'
  • עוגה ללא סוכר.
    ברכה אחת מעין שלוש (ברכת על המחיה) אותה מברכים לאחר אכילת עוגות, פירות משבעת המינים שתית יין. קובץ להדפסה ולחלוקה באירועים
  • לחם.
    ברכת המזון להדפסה על דף אחד דו צדדי, תחליף לברכון יקר

אינדקס יהדות