זמני היום והשבת

  • שישה סדרי משנה.
    ברכת המזון להדפסה בצורת כרטיס ומתאים לחלוקה בשמחות. הדפסה דו צדדית כוללת 3 ברכונים על דף A4 אחד. לאחר גזירה וקיפול מתקבלים 3 ברכונים. ניתן להוסיף את שם בעלי השמחה וכן תמונה. הברכון מכיל גם שבע ברכות
  • בית כנסת.
    אסור לדבר בשעת התפילה. הקובץ מכיל "כרטיס צהוב" שאפשר להגיש למי מהמתפללים שאינו מקפיד על השקט.
  • בית כנסת.
    דף המרכז את ה"מי שברך" לעולה לתורה, ליולדת, לחולה. דף אחד בפונט גדול במיוחד

אינדקס יהדות