• קיום מצוות חינוך בציצית שאדם גדול אינו מברך עליה - המשך

  îàú הרב עזריה אריאלùàìä:הרב כותב: "ניכר שגם במקרים אלו הקלו מחמת צורך מיוחד, כמבואר למעיין, והדרך הפשוטה במצוות חינוך היא לעשות את הדברים באופן הכשר לברכה לגדולים". 1 יש לנו כמה ילדים קטנים, ותדירות היקרעות הציציות גבוהה. אמנם כל פעם באופן הלכתי אחר, אבל נדמה שזו סיבה לנטות לקולא. (אישתי מרגישה שהם מזיעות וחייבות כביסה יומית. יתכן שאנחנו לא מכבסים נכון- אבל לא מצאנו מה הדרך היעילה לעניין). 2 לא שמענו שמחנכים ילדים לבדיקת ציציות לפני הברכה. גם לא שמענו שמלמדים אמהות לבדוק ציציות לפני שמלבישות אותן לילדים. ולכל היותר האבא בודק מידי פעם. ונדמה שברוב הבתים לא בודקים, אלא רק כששמים לב שהציצית בעייתית. 3 בפרט, הבעיה יותר גדולה עם בני 3-6 שמלבישים אותם ציצית כדי להתרגל בקדושה, אבל הם לא יודעים ליזהר. 4 גם בגיל חינוך , כל ספק בהלכה שבגדולים הוא ספק דאורייתא, בקטנים הוא ספק דרבנן .(כאשר אין שאלה של ספייה בידיים) 5 מצאתי בספר חינוך ישראל, הרב הרפנס עמוד קמב,הג"ר דוד שמידל שליט"א בשם גדולי ירושלים, המנהג שלא להקפיד בקטנים אם נפסקו ציציותיהם. ושם גם דן, האם הלבשת ציצית פסולה היא איסור או רק ביטול מצווה. 6 גודל הציצית של ילדים אינו אמה מקדימה ואמה מאחורה, וממילא זו סברא להקל יותר. 7 מצאתי בשם ספר דעת נוטה לרב קנייבסקי (חלק ב מעמוד שח ואילך), שהקל לילד בכל ציצית שלא פסולה לכל הדיעותìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשאלות כלליות (ישיבת בית אל)

  06:00 | 08/12/2023 | כ"ה כסלו התשפ"ד
 • השם עמיהוד לבן

  îàú הרב נועם דביר מייזלסùàìä:האם השם עמיהוד מומלץ לבן, ומה משמעות השם?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áקריאת שמות ושינויים (ישיבת בית אל)

  04:00 | 08/12/2023 | כ"ה כסלו התשפ"ד
 • ברכה אחרונה

  îàú הרב נועם דביר מייזלסùàìä:איזו ברכה אחרונה מברכים על אורז?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשאלות כלליות (ישיבת בית אל)

  04:00 | 08/12/2023 | כ"ה כסלו התשפ"ד
 • זמן חיוב וזמן הפרשת חלה

  îàú הרב דניאל קירשùàìä:שלום לכבוד הרב עיסה חייבת בחלה משעת הגילגול אבל ניתן להפריש חלה לפני כן - משעת נתינת מים בקמח. מה דין אם מישהו אכל את החלה לפני גילגול העיסה, האם הוא חייב חומש ומיתה בידי שמים? האם ניתן להגיד שהפרשת לפני גילגול ההפרשה היא על תנאי (למרות שלא מתנים במפורש) ורק אחרי הגילגול החלה שהופרשה לפני כן מקבלת דין חלה מן התורה? תודה רבהìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áחלה ונושאים נוספים (ישיבת בית אל)

  03:00 | 08/12/2023 | כ"ה כסלו התשפ"ד
 • סגירת ממטרות בשבת

  îàú הרב דניאל קירשùàìä:שסוגרים את הממטרות בשבת (גם אם זה כולן ביחד) הזרם מתחזק עד שנגמר. (שסוגרים את הממטרה הזרם מתחזק בכיוון מסוים כדי להיסגר) אז איך מותר לסגור בשבת? הרי זה נותן יותר מים למקום ספציפי (אמנם רק לשניות ממש אבל עדיין זה מחזק את הזרם במקום ספציפי)ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשאלות כלליות (ישיבת בית אל)

  01:00 | 08/12/2023 | כ"ה כסלו התשפ"ד
 • Ocd ותפילה במניין

  îàú הרב עזריה אריאלùàìä:שלום הרב, אני סובל מעט מocd בקריאת שמע, מה שגורם לי לקחת זמן רב יחסית לומר אותו. זה כמובן מקשה עלי להתפלל במניין כי הם מתפללים בקצב נורמלי ואפילו מהר. שאלתי היא, האם מותר לי לקרוא קריאת שמע בבית עד אמת ואמונה ואז ללכת לבית כנסת ולהתפלל שם במניין (כ3 דקות הליכה)? האם זה נחשב הפסק. האם הוא הדין אם יש בדרך ריחות לא נעימים, צואה של כלבים בתוך ד אמות וכו? תודה רבהìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áהדרכות בעבודת ה' (ישיבת בית אל)

  14:00 | 07/12/2023 | כ"ד כסלו התשפ"ד
 • איך להשתחרר מפחד ועצב?

  îàú הרב עזריה אריאלùàìä:שלום כבוד הרב, האם תוכל לעזור לי בייעוץ בבקשה? מאז המתקפה הארורה וסרטונים שאני מצטערת שראיתי בימים הראשונים.. מאז נהייתי בן אדם פחות שמח ופחות מתקשר עם כולם.. ובזמן האחרון אני חושבת מלא על הגרוע מכל שיכול לקרות לי חס וחלילה….. חשוב לי לציין שמאז המלחמה נורא התחזקתי חזרתי לשמור שבת, משתדלת בצניעות, נטילת ידיים, ברכות השחר, ק״ש של המיטה, ברכת אשר יצר, ברכת המזון ברוך השם ???? מה עליי לעשות כדי לחזור להיות שמחה?????ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשאלות כלליות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 07/12/2023 | כ"ד כסלו התשפ"ד
 • האם יש איסור דאורייתא להיות לקוח של בנקים?

  îàú הרב משה מאיר אבינרùàìä:האם יש איסור מהתורה ליהודי להלוות ליהודי עני לצורכי מחיה לכל הדעות של הפוסקים? אם כן,מדוע לא נאסר פתיחת חשבון בבנק בבעלות יהודית (בנק הפועלים למשל),הרי אוברדראפט הוא בפירוש הלוואה לעני (בד״כ) עם ריבית גבוהה, שזה איסור מהתורה. איך זה יכול להיות שלא גודרים גדר פה למשהו דאורייתא, אבל למשל אסור לאכול עוף עם חלב,כי אפשר לכאורה להתבלבל בין פרה לעוף?!ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áריבית, השקעות ובנקים (ישיבת בית אל)

  10:00 | 07/12/2023 | כ"ד כסלו התשפ"ד
 • יחסי אישות בתקופה של מלחמה

  îàú הרב גדעון ויצמןùàìä:שלום כבוד הרב, בפוסקים כתבו שאין לשמש את המיטה בעת צרה, כגון שנת בצורת או מלחמה. רציתי לשאול שאלה קשה, עם במציאות שאנחנו בו עכשיו, בנסיבות שיש לנו כרגע, שמחד קשה להפנות מחשבות מהסבל שאחינו ואחיותינו עוברים ומאידך קשה לקיים חיי משפחה תקינים בהיבדלות מיחסי קירבה, האיסור הזה גורף? ואם לא, האם יש עניין למעט כמה שאפשר או שאין להחמיר בכך שמא יכול לפגוע בשלום-בית, או אולי , במורל הלאומי?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áטהרת המשפחה (ישיבת בית אל)

  05:00 | 07/12/2023 | כ"ד כסלו התשפ"ד
 • להוריד ציצית בפעילות גופנית על מנת ללבוש מאוחר יותר

  îàú הרב דניאל קירשùàìä:האם מותר להוריד ציצית למשך שעתיים בשביל שיהיה אפשר ללבוש ציצית אחרי? לדוגמה אם יש לי רק ציצית אחת ואם אני אזיע איתה אני לא אוכל ללבוש ציצית יום אחרי.ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשאלות כלליות (ישיבת בית אל)

  02:00 | 07/12/2023 | כ"ד כסלו התשפ"ד
 • חנוכת בית (בית בשכירות)

  îàú הרב יצחק בן יוסףùàìä:שלום הרב, האם אפשר לעשות חנוכת בית עם שלושה גברים?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשאלות כלליות (ישיבת בית אל)

  01:00 | 07/12/2023 | כ"ד כסלו התשפ"ד
 • תפילות בבוקר לאישה

  îàú הרב יצחק בן יוסףùàìä:שלום כבוד הרב, אני מתחילה להתחזק ורציתי לשאול, האם אפשר בבוקר להתפלל את תפילת שחרית וקריאת שמע בנוסף לברכות השחר, מבלי להתפלל את תפילת העמידה?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áתפילה ובית כנסת (ישיבת בית אל)

  01:00 | 07/12/2023 | כ"ד כסלו התשפ"ד
 • שם לבן בע"ה

  îàú הרב יצחק בן יוסףùàìä:שלום רב, בעוד כ-3 חודשים בע"ה אני עתידה ללדת בן. אני ובעלי מתלבטים בין 3 שמות- רועי, יאיר ודניאל. נשמח אם תוכל לכתוב לנו איזה מהשמות הוא המומלץ ביותר. תודה רבהìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áקריאת שמות ושינויים (ישיבת בית אל)

  01:00 | 07/12/2023 | כ"ד כסלו התשפ"ד
 • בנדרים הולכים לפי תאריך עברי או לועזי

  îàú הרב יצחק בן יוסףùàìä:היי נדרתי משהו לעוד חודשיים השאלה היא אם אני הולך לפי הלועזי (בזמן העדר היית לי מחשבה של לפי הלועזי) או שאני הולך לפי העברי תודה רבהìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשאלות כלליות (ישיבת בית אל)

  01:00 | 07/12/2023 | כ"ד כסלו התשפ"ד
 • אמירת תחנון שחרית ומנחה ערב חנוכה

  îàú הרב דניאל קירשùàìä:האם למנהג אשכנז (נוסח ספרד) אומרים תחנון בשחרית ומנחה של ערב חנוכה?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשאלות כלליות (ישיבת בית אל)

  00:00 | 07/12/2023 | כ"ד כסלו התשפ"ד
 • חניה

  îàú הרב משה מאיר אבינרùàìä:שלום לרבנים, אני עובד במקום שמשלם עבורנו את החניה בשעות העבודה. כלומר דרך האפליקציית סלופארק אני מפעיל את המנוי כשאני מגיע לעבודה וכך אמור גם לנתק אותו . וזה בעצם מנוי של העבודה. קרה שהיו שני ימים ששכחתי להפעיל את המנוי ובמשך כל היום העבודה לא הועבר תשלום עבור החניה לעירייה (כחול-לבן) ובאחד בכלל הפעלתי בטעות על עיר אחרת. בכל מקרה אני לא אמור וגם לא משלם מעצמי . ובשעות שאינן עבודה אני לא אמור להפעיל את המנוי. מה עליי לעשות על חוסר התשלום לעיריית ירושלים בימים אלו? ימים טובים לעמ"י בעז"הìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áגזל ונזיקין (ישיבת בית אל)

  00:00 | 07/12/2023 | כ"ד כסלו התשפ"ד
 • מסירת בגדים לא צנועים לאנשים שילבשו אותם

  îàú הרב ש. יוסף וייצןùàìä:שלום רב, רציתי לשאול האם מותר למסור בגדים שנמצאים אצלי בארון למשל מכנסיים, טייצים לאנשים שלובשים את זה למרות שזה לא ברמת הצניעות של חצאיות.. או שעדיף לזרוקם? תודהìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשאלות כלליות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 06/12/2023 | כ"ג כסלו התשפ"ד
 • רב קונסרבטיבי

  îàú הרה"ג יעקב אריאלùàìä:שלום כבוד הרב, אם הוזמנתי לחתונה שמעביר אותה רב קונסרבטיבי ונדמה שמועבר כמו הטקס שמעבירים אצלנו ביהדות האורתודוקסית, האם מותר להשתתף? כלומר, אין העברת טבעות הדדית או משהו כזה.... ממש טקס שנראה שגרתי לחלוטין. למיטב הבנתי המחשבה הייתה שפשוט לא לערב את הרבנות וזה מה שעומד מאחורי הצעד (אך אני לא בטוח שזו הסיבה)ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áחופה וקידושין (ישיבת בית אל)

  10:00 | 06/12/2023 | כ"ג כסלו התשפ"ד
 • הרווחת כסף מיוטיוב ע"י מנויים

  îàú הרה"ג יעקב אריאלùàìä:שלום. יש לי ערוץ יוטיוב. כשמגיעים בערוץ יוטיוב ל500 מנויים, אפשר להרוויח כסף מיוטיוב. חלק מהמנויים שיש לי הם בוודאות נוספו בשבת. השאלה שלי היא- אם הגעתי ל500 מנויים ואני בדיוק ב500 מנויים, האם יש בעיה להתחיל להרוויח כסף, כי חלק מהמנויים שלי נוספו בשבת, ואם הם לא היו נוספים לא היה לי אפשרות להרויח? או שאולי אני צריך לחכות עד שמספר המנויים שלי יהיה כך שגם בלי המנויים שנוספו בשבת אני אהיה ב500 מנויים? ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áהנאה ממעשה שבת (ישיבת בית אל)

  10:00 | 06/12/2023 | כ"ג כסלו התשפ"ד
 • איך להסיר מחשבות זרות?

  îàú הרב דוד חי הכהןùàìä:בס"ד שלום לרב, לפני כשנתיים למדתי במוסד אקדמי חילוני. לצערי, חלק מהתפיסות הזרות וההנחות המוטעות הצליחו לחלחל פנימה לתוך הנפש שלי ומאז אני במאבק די עיקש עם המחשבות האלו (אני מתכוונת גם למחשבות שבהגדרתן ההלכתית הן כפירה או מינות). המחשבות האלו בעיקר תוקפות אותי בתפילה ובייחוד בימים נוראים. אני מרגישה בושה ואשמה גדולה, אני ברוך השם בעלת משפחה והמחשבות האלו לא שייכות לי ולעולם שבו אני חיה ומגדלת את ילדיי. רוצה שהם פשוט יעלמו כיוון שזה חורה לי בנפש. אני אשמח לעצה נכונה כדי לדעת כיצד להתמודד כשעולות לי מחשבות אלו ובעיקר בעת התפילה? תודה רבהìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשאלות כלליות (ישיבת בית אל)

  06:00 | 06/12/2023 | כ"ג כסלו התשפ"ד
 • יום כיפור

  îàú הרב דוד חי הכהןùàìä:אני גרה בבניין שיש בו מלא רעש רציתי לשאול אם אפשר בכיפור להשאיר סאונד של גשם בווליום עדין ללא מוזיקה רק רעש של גשם..שיהיה דולק לאורך הכיפור בלי לגעת רק שיהיה לי שקט מרעשי הבניין גם ככה אני נרדמת איתו כל לילה ברקעìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áהשמעת קול (ישיבת בית אל)

  06:00 | 06/12/2023 | כ"ג כסלו התשפ"ד
 • חינוך מיני בדורינו

  îàú הרב דוד חי הכהןùàìä:כיום ד ירחם הנתונים של צפייה בתכנים אסורים גבוהים מאוד מאוד גם בבתים הדתיים ביותר. האם לא נכון להקדים תרופה למכה ולהתנהג בצורה שונה ממה שנהגו בדורות האחרונים, וכן לחנך מראש למיניות בריאה ולתת יותר מידע (גם בנושאי יחסי מין) כדי שהפעם הראשונה שייתקלו בנושאים האלו תהיה תחת השגחה של הורה, וממקור הקודש, ולא בצורה מזיקה ומקלקלת ד' ירחם? ועוד שאפשר שאם יידעו על כך מראש הסקרנות לצפות בתכנים אסורים תפחת כיוון שיתייחסו לנושא בצורה עניינית וראויה ובפרופורציה המתאימה ופחות יתעורר הצורך לצרוך תכנים כאלו בדרך שלילית..ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áחינוך לצניעות (ישיבת בית אל)

  06:00 | 06/12/2023 | כ"ג כסלו התשפ"ד
 • הארוס שלי נפטר

  îàú הרב דוד חי הכהןùàìä:אני והארוס שלי בני 22 והיינו אמורים להתחתן וחודש לפני הוא נרצח אל מול עייני כשיגיע היום שלי בעולם הבא אני והוא עדין נהיה ביחד? הוא יזכור אותי ? ואם יהיה תחיית המתים נחזור אחד לשני או שהוא יחזור לאימא של הילד שלו? (הם לא התחתנו ולא היו ביחד) ואם חס וחלילה אני ילך עם גבר אחר הארוס האהוב שלי עדין יהיה איתי בעולם הבא??ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áעולם הבא ותחיית המתים (ישיבת בית אל)

  06:00 | 06/12/2023 | כ"ג כסלו התשפ"ד
 • האם כל סוג דבש מתאים בראש השנה

  îàú הרב דוד חי הכהןùàìä:האם מותר להשתמש במקום דבש דבורים גם בדבש מסוגים אחרים כגון: דבש תמרים (סילאן), דבש ענבים ודבש חרובים?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áהסימנים והסעודה (ישיבת בית אל)

  06:00 | 06/12/2023 | כ"ג כסלו התשפ"ד
 • למה נוטלים ידיים ביציאה מבית הקברות?

  îàú הרב דוד חי הכהןùàìä:מי שלא נוטל ידיים אחרי שיוצא מי בית הקברות זה מסוכן? יכולים להיכנס בו רוחות רעות?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áלוויה, קבורה ובית הקברות (ישיבת בית אל)

  06:00 | 06/12/2023 | כ"ג כסלו התשפ"ד
 • רוצה בליל שבת להכניס את החנוכיה לביתו מחשש גניבה

  îàú הרב מיכאל יומטוביאןùàìä:אנו מניחים את החנוכיה בחצר בפתח הפונה לרשות הרבים. לאחר כמה שעות כשהנרות נכבים אנו מכניסים את החנוכיה הביתה מחשש לגניבה. השאלה היא מה אפשר לעשות בשבת? האם יש פתרון הלכתי להכניס את החנוכיה הביתה?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áכל השאלות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 05/12/2023 | כ"ב כסלו התשפ"ד
 • חימום פולים מבושלים בשבת

  îàú הרב מיכאל יומטוביאןùàìä:אני רגיל לקנות בשוק לכבוד שבת פולים מבושלים (יהודי מבשל אותם), המוכר ממלא עבורי פולים מבושלים בקופסא ולאחר מכן מפזר עליהם תבלינים ומלח. בשבת אני מניח את הפולים על הפלטה כדי לחממם, האם הדבר מותר בשבת? ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áכל השאלות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 02/12/2023 | י"ט כסלו התשפ"ד
 • תרגיל מחלקתי בשבת בשעת מלחמה

  îàú הרב יואב חנניה אוקניןùàìä:בשבת הקרובה המחלקה שלי עתידה לצאת להתרעננות בבסיס החטיבתי אחרי חודש וקצת של לחימה, בה אנחנו יורדים מכוננות ולא קופצים לאירועים. חלק מהתכנית של מפקד המחלקה שלי היא לבצע תרגיל מחלקתי ביום שבת שכולל ירי פגזים ומקלעים ושימוש מלא במערכות החשמליות של הטנק. אני יודע שאנחנו בשעת מלחמה, אבל אני בספק בקשר לנחיצותו של התרגיל לפעילות המבצעית וללחימה ולכן רציתי לדעת האם אני מחוייב להשתתף או שאני פטור כדי לשמור את השבת?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשבת בשעת מלחמה (ישיבת בית אל)

  00:00 | 26/11/2023 | י"ג כסלו התשפ"ד
 • דיני אבלות בעת חזרת החטופים לאחר שלושים יום

  îàú הרב יואב חנניה אוקניןùàìä:שמענו כעת על משפחות חטופים שחזרו משבי החמאס וגילו כי קרובי משפחתם נרצחו ונקברו הי"ד ,מה דינם של בני המשפחה לענין ישיבת שבעה ,דיני דריעה וכלל דיני אבלות?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áכל השאלות (ישיבת בית אל)

  00:00 | 26/11/2023 | י"ג כסלו התשפ"ד
 • מהם המילים של ראשי תיבות ס"ט

  îàú הרב יצחק בן יוסףùàìä:מהם המילים של ראשי תיבות ס"ט שכתבו הרבה חכמים בסוף דבריהם?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áכל השאלות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 25/11/2023 | י"ב כסלו התשפ"ד
מציג 1 - 30 מתוך 227