כרטיס צהוב למדברים

2040 הורדותגודל 68Kהוכנס בי"ג תשרי התשע"א
בית כנסת.
צילום: בבא קמא.

כרטיס צהוב למדברים בתפילה. כרטיסים להדפסה על דף A4 רצוי בצבע צהוב. הדף מכיל ארבעה כרטיסים אותם אפשר להגיש למי מהמתפללים שאינו מקפיד על דיבור בתפילה. הכרטיס מכיל את המי שברך שחבר בעל התוספות יו"ט ר' יום טוב ליפמן הלר.