מי שברך לשבויים ולנעדרים

3379 הורדותגודל 128Kהוכנס בי"ז אלול התשס"ח
בית כנסת.
צילום: בבא קמא.

מי שברך לשבויי ונעדרי צה"ל עם תמונות הנעדרים