לוח תורנויות חיפה תשע"ו

620 הורדותגודל 353Kהוכנס בי"ט טבת התש"ע
בית כנסת.
צילום: בבא קמא.

לוח פרשיות השבוע עם תאריכים וזמני כניסת שבת לפי חיפה, לחלוקת תורניות בבית הכנסת כגון: דבר תורה, קידושים וכדומה.