ריכוז כיבודים

2807 הורדותגודל 41Kהוכנס בי"ז אלול התשס"ח
בית כנסת.
צילום: בבא קמא.

ריכוז הכיבודים לראש השנה עבור גבאי בית הכנסת, לחלוקה נוחה של כרטיסי הכיבוד.