שיר הכבוד (אנעים זמירות)

852 הורדותגודל 113Kהוכנס בי"ז טבת התשע"ו
בית כנסת.

שיר הכבוד - אנעים זמירות להורדה ולהדפסה על דף אחד לנוחות גבאי בתי הכנסת. את הפיוט "אנעים זמירות" נהוג לומר בקהילות אשכנז בזמן שארון הקודש פתוח בסיום תפילת מוסף שבת או לפני הוצאת ספר תורה. נהוג לתת לילד קטן לומר את השיר, כאשר החזן אומר שורה אחת והקהל את השורה הבאה.