רשות לחתן תורה

1123 הורדותגודל 41Kהוכנס בי"ג תשרי התשע"א
בית כנסת.
צילום: בבא קמא.

רשות לחתן תורה מותאם להדפסה על דף A4 בפונט גדול. גבאים הקוראים את ה"רשות" מוזמנים להדפיס כדי לאפשר קריאה נוחה בפונט גדול.