תפילת נחם

31 הורדותגודל 266Kהוכנס בט' אב התשע"ג
הכותל המערבי.
צילום: בבא קמא.

תפילת נחם למנחה של תשעה באב כפי שנוסחה על ידי הרב הראשי שלמה גורן ז"ל לאחר מלחמת ששת הימים. בנוסח זה הושמטו המילים "החריבה והבזויה והשוממה".