קונטרס ברכת החמה

3108 הורדותגודל 1188Kהוכנס בכ"ד אדר התשס"ט
הכותל המערבי.
צילום: בבא קמא.

השנה בערב פסח תשס"ט מברכים את ברכת החמה. ארוע זה חל אחת לעשרים ושמונה שנים. מר אריה בן נחום כתב את קונטרס ברכת חמה וקיבל את הסכמות הרבנים.
בקובץ מובאים הסברים לפן האסטרונומי של ברכת החמה עם חישובים מדעיים מדוייקים. כמו כן, בקובץ ניתן למצוא הסברים הלכתיים לברכה על פי השיטות השונות.