תפילה לשלום בית

4623 הורדותגודל 34Kהוכנס בכ"ה חשון התשס"ט
הכותל המערבי.
צילום: בבא קמא.

התורה (תורה מלשון הוראה) מיחסת חשיבות מרובה לשלום הבית בכלל ולשלום הילדים בפרט, לימוד ההלכות הקשורות להקמת בית יהודי הינו מרכיב חשוב להצלחת הבית ולכן עדיף ללמוד הלכות אלו עוד בטרם כניסה למוסד הנישואין. כמו בכל מערכת יחסים קימות עליות ומורדות החלטות פזיזות כפירוק הבית ר"ל, לעתים קרובות גורם לצער עמוק לכל בני הבית ולילדים בפרט, הדמיון כי לאחר הגירושין יתגלה עולם טוב יותר מתגלה במרבית המקרים כמשגה.

התמודדות עם הבעיות הקימות באמצעות הכוונה נכונה, בדרכי נועם וסבלנות הינו הפתרון האידיאלי.
ביהדות קיימת ספרות ענפה (1) והרצאות מעולות (2) למציאת דרכים להשכין שלום בית.
כמו כן קיימים מקובלים (נדירים מאוד, וקרוב לודאי שאין להם כל קשר לפרסום באינטרנט) שיש בכוחם על ידי עשיית פעולה מאגית מסוימת להשראת אנרגיה חיובית בבית ולקרב בין בני הזוג, ומובא בספר רפאל המלאך שבדיקת הכתובה יכול לסייע בשלום בית.
מומלץ מאוד (ללא כפיה!) להשתתף בסדנא לחיזוק הקשרים במשפחה המתקיים ע"י ארגון ערכים המיועד לציבור שאינו דתי.

אמרות מהמקורות: גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם שנאמר: דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום (משנה תורה, ספר הזמנים לרמב"ם).
כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא תורה, בלא חומה, בלא שלום (מסכת יבמות דף סב).
על כן יעזב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד (ספר בראשית פרק ב).
כשיש מריבה בין בני הזוג – המנצח מפסיד (מכון מאיר).
חַכְמוֹת נָשִׁים בָּנְתָה בֵיתָהּ וְאִוֶּלֶת בְּיָדֶיהָ תֶהֶרְסֶנּוּ (ספר משלי פרק יד).
איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן (תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יז.)
ביתו זו אשתו (מסכת יומא דף ב.)
איזהו עשיר? כל שיש לו אשה נאה במעשים (מסכת שבת דף כה:)
כבדו את נשותיכם ובזכות זאת תתעשרו (תלמוד בבלי).

הערות:
1. הספרים בגן האמונה (לנשים ולגברים) ובגן השלום (לגברים) אשר חיבר הרב שלום ארוש יכולים לסייע רבות, מובאות בספרים דוגמאות רבות ובשפה השווה לכל נפש. 2.הרצאות הרב שמחה כהן וכן הרב יוסף צבי בן פורת יכולות לסייע רבות.