סגולה לשמירה

2150 הורדותגודל 35Kהוכנס בכ"ב אב התשס"ט
שישה סדרי משנה.
צילום: בבא קמא.

סגולה לברכה ושמירה, כל אחד ואחת מבית ישראל יכולים לאומרה.
טוב למסגר ולתלות את הסגולה בכניסה לבית.