מנחה PDF לסלולרי

1664 הורדותגודל 156Kהוכנס בא' כסלו התש"ע
שישה סדרי משנה.
צילום: בבא קמא.

קובץ מנחה המיועד למכשירי סלולר שתומכים ב PDF. למשל 6120C. להצגה במסך מלא בזום 122%.