סדר לימוד משניות לעילוי נשמה

11217 הורדותגודל 59Kהוכנס בכ' כסלו התשס"ט
שישה סדרי משנה.
צילום: בבא קמא.

מצ"ב סדר לימוד משניות לעילוי נשמת הנפטר/ת כפי שנוהגים ללמוד במהלך שנת הפטירה.
עיקר הנחת רוח לנפטר הוא ע"י לימוד תורה כפי שמובא בספר הזוהר הקדוש (1) וכן בספר יוסף אומץ למהר"י: "לימוד התורה מועיל שבעתים לנפטר מכל תפילה וע"י כן מכניסים את המת לגן עדן".

בטרם תחילת הלימוד יש לומר את שם הנפטר/ת ואת שם אמו ולומר במפורשות שלימוד זה לעילוי נשמתו, במידה ולא יודעים ללמוד משניות, ניתן ללמוד תנ"ך, פרקי אבות, ספר הלכה וכו'.
מעלה נוספת היא לתת צדקה לעילוי נשמת הנפטר - לעניים הגונים (כגון: עזרה ליתומים, הכנסת כלה, סיוע לבית תמחוי וכו') ולומר במפורשות כי הצדקה הינה לעילוי נשמתו/ה.
נפטר אשר מגיע בחלום לאחד מקרוביו ומראה כי: קר לו או שהוא רעב או צמא או עייף משמע שהוא מבקש תיקון, מכוון שחסרים לבושים לנשמתו (לבושי הנשמה נעשים ע"י מחשבות, דיבורים ומעשים במהלך החיים) והדבר יכול לגרום לו לצער רב והרי ידוע כי "אין אסיר מתיר את עצמו מבית האסורים". על כן ר' יוסף חיים זצוק"ל זיע"א הכין תיקון המובא בספרו (2): "תיקון לנפטר שאין לו מנוחה בעולם הבא, ובא לאחד מקרוביו בחלום".
כמו כן ניתן לדעת על מצבו של הנפטר ע"י שאלת חלום (3).
המקובל ר' יהודה משה פתיה זצוק"ל זיע"א תיאר בהרחבה (בשפה השווה לכל נפש) על הנעשה באדם לאחר פטירתו, בספרו מנחת יהודה - רוחות מספרות - ספר מומלץ (4).

מקורות:
1. זוהר מדרש רות וכן בפרשת פנחס (ראה ביאור מתוק מדבש- בשפה השווה לכל נפש).
2. התיקון מופיע גם בספר לשון חכמים חלק ב' סימן כז (מובא שם סדר לימוד הכולל לימוד זוהר, משניות ואמירת ספר תהלים בשלמותו, כיום ניתן לעשות תיקון זה באחת מישיבות הקודש).
3. ראה ספר נשמת חיים פרק שביעי לרבי מנשה בן ישראל זצוק"ל זיע"א וספר סגולות ישראל.
4. הספר אוגד בתוכו חידושי תורה, תפילה לעילוי נשמת הנפטר, ושיחות שערך ר' יהודה משה פתיה זצוק"ל זיע"א עם רוחות אשר לא הגיעו לתיקונם. להעשרת הידע ניתן גם לראות את הסרטים: סיאנסים בצבא, מוות קלני, סעדה, חותם האמת. המתארים תהליכים בעולם הנשמות.