תרומות ומעשרות תשע"א

707 הורדותגודל 94Kהוכנס בכ"ב אדר ב' התשע"א
שישה סדרי משנה.
צילום: בבא קמא.

דינני הפרשת תרומות ומעשרות ונוסח ההפרשה בחוברת שפרסמה הרבנות הראשית לישראל האגף הכשרות הארצי המדור למצוות התלויות בארץ בשנת תשע"א