סדר קריאת שמע על המטה

684 הורדותגודל 177Kהוכנס בכ"ח שבט התשע"ב
שישה סדרי משנה.
צילום: בבא קמא.

סדר קריאת שמע על המטה כפי נוסח ספרד וכמופיע בסידור רנת ישראל. מיועד להדפסה על דף אחד בגודל A4 . הדף טעון גניזה