תפילת יום כיפור קטן

4002 הורדותגודל 105Kהוכנס בכ"ז סיון התשע"א
שישה סדרי משנה.
צילום: בבא קמא.

הקובץ בפורמט PDF ומכיל חמישה עמודים נוחים להדפסה או להורדה למכשירים ניידים התומכים בפורמט זה