תיקון הכללי

2827 הורדותגודל 63Kהוכנס בי"ג סיון התשס"ט
שישה סדרי משנה.
צילום: בבא קמא.

תיקון הכללי כשמו כן הוא, טוב לאומרו בקול, ובפרט לפני תפילה פרטית ובכך לסייע לתפילה להתקבל, התיקון מסוגל מאוד גם לפרנסה ולהצלחה בכל הענינים בגשמיות ורוחניות אשרי מי שיאמרם בכל יום.

ובמידה ומקדשים אותו לזכות, לרפואת, להצלחת אדם מסוים יש לומר לפני כן:
"הרני אומר תיקון זה לזכות, לרפואת, לשמירת פלוני בן פלונית."

במידה ומדפיסים את התיקון נא לשמור על קדושת מזמורי התהילים (הפסוקים מכלים שמות קודש ובכך טעונים גניזה - ברוב בתי הכנסת קיימים מתקנים המיועדים לגניזת ספרי קודש, תפילות וכד').

להרחבת הידיעה על קדושת שמות הקודש ראה ספר המדע -הלכות יסודי התורה לרמב"ם.