ברכת האילנות

2568 הורדותגודל 26Kהוכנס בכ"ח אדר התשס"ט
פריחת הדובדבן.
צילום: רונן גלבוע.

כרזה להדפסה עם טקסט נוסח "ברכת האילנות" אם בחצרך עצי פרי, אנא תלה את השלט על הגדר כדי לזכות את העוברים לצד עצי הפרי בברכת האילנות. זמן ברכת האילנות מראש חודש ניסן.

היוצא בימי ניסן וראה אילנות שמוציאין פרח אומר: ברוך אתה וכו'. ואינו מברך אלא פעם אחת בכל שנה ושנה. ואם איחר לברך עד אחר שגדלו הפירות לא יברך עוד. (שולחן ערוך סימן רכ"ו)