מנחה למחשבי כף יד

1779 הורדותגודל 154Kהוכנס בי"ז אלול התשס"ח
שישה סדרי משנה.
צילום: בבא קמא.