איך נפתח פה לפניך

444 הורדותגודל 124Kהוכנס בכ"ג אלול התש"ע
הכותל המערבי.
צילום: בבא קמא.

פיוט פתיחה לאמירת סליחות בצירוף פירושי המילים. פירושי הפיוט נכתבו ונערכו על ידי הרב שלמה הכט.