מלאכי רחמים משרתי עליון

797 הורדותגודל 142Kהוכנס בכ"ג אלול התש"ע
הכותל המערבי.
צילום: בבא קמא.

פיוט לאמירת סליחות ליום שני, מפורש ומבואר על ידי הרב שלמה הכט.