עם ה' חזקו

244 הורדותגודל 99Kהוכנס בז' תשרי התשע"א
הכותל המערבי.
צילום: בבא קמא.

פיוט סליחות ליום חמישי של עשי"ת מפורש ומבואר על ידי הרב שלמה הכט.