שערי שמים

331 הורדותגודל 128Kהוכנס בה' תשרי התשע"א
הכותל המערבי.
צילום: בבא קמא.

פיוט סליחות ליום שני של עשרת ימי תשובה מפורש ומבואר על ידי הרב שלמה הכט.