אז טרם נמתחו

266 הורדותגודל 133Kהוכנס בה' תשרי התשע"א
הכותל המערבי.
צילום: בבא קמא.

פיוט סליחות לצום גדליה מפורש ומבואר על ידי הרב שלמה הכט.