באשמורת הבוקר קראתיך

306 הורדותגודל 127Kהוכנס בכ"ג אלול התש"ע
הכותל המערבי.
צילום: בבא קמא.

ביאור פיוט הסליחות ליום רביעי בעריכת הרב שלמה הכט.