מחר יהיה האות הזה

426 הורדותגודל 145Kהוכנס בח' תשרי התשע"א
הכותל המערבי.
צילום: בבא קמא.

פיוט סליחות לערב יום הכיפורים מפורש ומבואר על ידי הרב שלמה הכט.