ישמיענו סלחתי

315 הורדותגודל 150Kהוכנס בז' תשרי התשע"א
הכותל המערבי.
צילום: בבא קמא.

פיוט סליחות ליום רביעי של עשי"ת מפורש ומבואר על ידי הרב שלמה הכט.