סדר התרת נדרים

3885 הורדותגודל 99Kהוכנס בכ"א אלול התשס"ח
רימון.
צילום: בבא קמא.

בערב ראש השנה, לאחר תפילת שחרית נוהגים להושיב שלשה אנשים, שהם כשלושה דייני בית דין, ולהתיר בפניהם את הנדרים בלשון זו. התרת הנדרים מועילה לנדרים ששכח, אך לנדרים שזוכר ויש צורך לפרט את הנדר ובתנאי שבנדר שבינו לבין עצמו, אבל בנדר שבין אדם לחברו אינו מועיל.