שטר פרוזבול

127 הורדותגודל 25Kהוכנס בי"ד אלול התשע"ה
רימון.
צילום: בבא קמא.

שטר פרוזבול להורדה. נועד לאפשר לגבות חוב של הלוואה שעדיין לא נגבתה מבלי שמצוות שמיטת הכספים הנהוגה בסוף שנת השמיטה תגרום לביטול החוב. הפרוזבול תוקן על ידיד הלל הזקן בסוף תקופת בית שני, והוא בשימוש נרחב גם בימינו ומקובל על ידי פוסקי דורנו והרבנות הראשית.