כוונות וידוי

1777 הורדותגודל 53Kהוכנס בח' תשרי התשע"א
רימון.
צילום: בבא קמא.

כתב בעל החיי אדם "ולפי שהמתוודה צריך עכ"פ להבין מה שהוא אומר ולומר הוידוי בנחת, ומוטב לומר אשמנו פעם אחת בכוונה, מלומר ג"פ במהירות ובלא כוונה. ולפי שדברי הוידוי שתקנו קדמונים הם כפולים ומכופלים ואינם מובנים לכל אדם, לכן כתבתי פירושו לפי מה שלקטתי מספרי ראשונים" ניתן להדפיס הדף דו- צדדי ולהביא לבית הכנסת לעת הוידוי