סדר כפרות

4071 הורדותגודל 58Kהוכנס בח' תשרי התשע"א
אנחנו ממליצים כפרות עם כסף.
צילום: בבא קמא.

סדר כפרות בטקסט מלא להדפסה. נהגו לערוך כפרות בערב יום כיפור באמצעות כסף תרנגול או דג. לאחר עריכת הכפרות יש להעביר את הכסף או התרנגול לצרכי צדקה.