סדר אושפיזין

1798 הורדותגודל 61Kהוכנס בי"ז אלול התשס"ח
סוכה
צילום: בבא קמא.