הושענא לימי סוכות

1750 הורדותגודל 69Kהוכנס בי"א תשרי התשע"א
סוכה.
צילום: בבא קמא.

סדר הושענות לימי סוכות. במקום לשאת את הסידור הכבד ביחד עם ארבעת המינים אפשר להדפיס דף זה (דו צדדי ולשאת אותו בעת אמירת הושענות. כמו כו, ניסינו לארגן את פסוקי ההושענות באופן שימנע בלבול ויקל לדעת איזה הושענות אומרים באיזה יום. הקובץ לא כולל הושענא לשבת וכן להושענא רבה