סליחות נוסח עדות המזרח והספרדים

4595 הורדותגודל 652Kהוכנס בכ"ט אלול התשע"א
הכותר המערבי בלילה.
צילום: בבא קמא.

‫סליחות לחודש אלול‬ ‫ולעשרת ימי תשובה‬ ב‫נוסח עדות המזרח והספרדים‬. ‫כולל בתוכו: תרגום לקטעים הארמיים, ראשי פרקים וחלוקה לחזן ולקהל.‬