• האם מותר לעשות אזכרה בראש חודש

  מאת הרב נועם דביר מייזלסשאלה:שלום, אבינו נפטר בכ"ט חשון, לפני שנתיים. שיוצא השנה ביום חמישי,. האם מותר לעלות לקבר ולעשות אזכרה ביום שישי ר"ח כסליו?לחץ לתשובהלשאלות נוספות ביארצייט ואזכרה (ישיבת בית אל)

  01:00 | 15/10/2021 | ט' חשון התשפ"ב
 • איסור בל תאחר בתרומה לבית כנסת

  מאת הרב נועם דביר מייזלסשאלה:שלום לרב... האם מי שהתחייב לתת צדקה לבית כנסת עבור עליות וכיבודים, חייב לתת מיד לגבאי או שהוא יכול להמתין לזמן שיהיה לו יותר נוח לשלם? לחץ לתשובהלשאלות נוספות בצדקה והלוואה (ישיבת בית אל)

  01:00 | 15/10/2021 | ט' חשון התשפ"ב
 • האם כדאי לקבל ייסורים?

  מאת הרב אוריאל טויטושאלה:איך אפשר ליישב בין הפסוק בתהילים "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו" לבין העובדה שגדולי ישראל אמרו על ייסורים לא הם ולא שכרם?לחץ לתשובהלשאלות נוספות בהיחס לרע בעולם (ישיבת בית אל)

  00:00 | 15/10/2021 | ט' חשון התשפ"ב
 • יסורין מאהבה ושלא מאהבה

  מאת הרב אוריאל טויטושאלה:במסכת ברכות (דף ה/ב) הגיעה הגמרא למסקנה שמי שמתו לו בניו, אלו יסורין של אהבה, ומה הן יסורין שלא מאהבה? מי שלא היו לו בנים בכלל. יש לי שתי שאלות: א. האם הכוונה למי שיש לו אישה ואין לו בנים? או גם נכלל בכך מי שלא בוחר לשאת אישה (כדוגמת בן עזאי שחשקה נפשו בתורה) ואין לו בנים? ב. אם אמנם מי שאין לו בנים אלו יסורין שלא מאהבה, אם כן כיצד ניתן להגדיר יסורין אלו? מתוך מה באו לו יסורין אלו שהן לא מאהבה? האם משום שאותו אדם חטא ויסורין אלו באו להוכיחו על מנת שיתקן מעשיו ויחזור בתשובה, וזה לכפרת עונותיו והריהן כמזבח כפרה? ("כי את אשר יאהב ה יוכיח"), אבל הרי כבר הגיעה הגמרא למסקנה שבנגעים אלו יסורין שהם כמזבח כפרה, ומזבח כפרה אלו הן יסורין מאהבה, אם כן משתמע שיסורין אלו (למי שאין לו בנים כלל) הריהן כעונש שבאו על האדם, וכי אפשר שאין להן תמורה? [כדוגמת חזקיהו המלך (ברכות י/א) שלקה ביסורין שלא עסק בפריה ורביה, והביא עליו הקב"ה יסורין וחלה, ואמר הקב"ה לישעיה: "לך ובקר את החולה" על מנת להוכיח אותו, שיכיר בטעותו. ואמר לו ישעיה: "כי מת אתה לא תחיה, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא", ולאחר שבקש ממנו חזקיהו את ביתו, אמר לו ישעיה: "כבר נגזרה עליך גזירה"?! ולבסוף כידוע נסלח לו הדבר ותלו לו בזכות אחרים. ("הנה לשלום מר לי מר")]. ונראה לי לאחר חקירה שהיסורין שבאים על האדם שהם לא מתוך אהבה, הגדרתן יסורין של כעס, ושואלת הגמרא (ברכות ז/א) ומי איכא רתחא קמיה דקודשא בריך הוא? (ומשיבין:) אין! דתניא: (תהלים ז יב) ואל זועם בכל יום. אבל נפלאה ממני המימרא (במסכת ע"ז ג/א), פעמיים מוזכר שם בסוף הדף למטה, שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, לא בעלילה (רש"י), ומזה מובן שלא בטענה, ולא בקובלנה, ולא בתרעומת, אם כן כיצד תוכלו להסביר את את הסתירה הזו? הרי יש כעס לפני המקום, וא"ר יוחנן משום ר יוסי: (ברכות ז/א) מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו? דכתיב: (שמות לג יד) פני ילכו והניחותי לך, אמר לו הקב"ה למשה: המתן לי עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך. ואם נחזור לחזקיהו המלך דחזאי ליה ברוח קודשו דנפקי מינהו בנין דלא מעלו, הרי בין אם הוו ליה בנין דלא מעלו, ובין אם אין לו בנים, התוצאה הינה אותה התוצאה. זה סבל וזה סבל. זהו סבל שבניו אינם הגונים, ומקבל סבל על שאין לו בנים. אם כן איזהו סבל עדיף כאן זו השאלה. האם כל ימיו יסבול על שבניו אינם הגונים, או שכל ימיו יסבול על שאין לו בנים? והוא בחר באפשרות השניה, ועל כך בא אליו הקב"ה בטרוניא, שכן אומר לו ישעיה: בהדי כבשי דרחמנא למה לך? מאי דמפקדת איבעי לך למעבד, ומה דניחא קמיה קודשא בריך הוא לעביד. אתה עשה רצונו של הקב"ה! אבל הוא בחר באפשרות שהיא לא רצונו של הקב"ה, ומתוך העדפה פילוסופית שלא על דרך ה, ושנראתה כהחלטה כשל עבודה זרה, כי ניצטווינו בפריה ורביה, והעדפתו היתה תמוהה ולא בדרך ה. לכן בא אליו הקב"ה בטרוניא. לחץ לתשובהלשאלות נוספות בשאלות על ה' (ישיבת בית אל)

  00:00 | 15/10/2021 | ט' חשון התשפ"ב
 • איך נדע מתי בדיוק ה’ ברא את העולם?

  מאת הרב אוריאל טויטושאלה:למה אלוקים ברא את העולם דווקא לפני 5800 ומשהו שנה למה לא לפניי ? ומה היה לפני ? ואם למעלה אין זמן אז לפני 5800 שנה בבריאת העולם זה נקודת זמן מסוימת אז איך שם זה נצח אם מתישהו העולם נברא?לחץ לתשובהלשאלות נוספות בספר בראשית (ישיבת בית אל)

  00:00 | 15/10/2021 | ט' חשון התשפ"ב
 • למה בנות חייבות ללבוש חולצה מעל המרפק?

  מאת רבנים שוניםשאלה:שלום הרב. אני מבינה למה בנות צריכות ללבוש חצאית אך למה לפי ההלכה החולצה חייבת להיות עד המרפק לפחות? למה לא יותר או פחות? לחץ לתשובהלשאלות נוספות בצניעות בלבוש (ישיבת בית אל)

  20:00 | 14/10/2021 | ח' חשון התשפ"ב
 • למה שמים מלח בברכת המוציא?

  מאת הרב אלישיב קפקהשאלה:נכדי שאל אותי למה שמים מלח בשעת המוציא. אשמח לקבל תשובה כדי לענות לנכדי בתודה מראש . לחץ לתשובהלשאלות נוספות בהפת ובציעתה (ישיבת בית אל)

  19:00 | 14/10/2021 | ח' חשון התשפ"ב
 • ניסוי בהנבטה בכיתה בשנת שמיטה

  מאת מכון התורה והארץשאלה:שלום, אני מורה למדעים ורציתי לשאול מבחינת שנת השמיטה: 1. האם מותר לעשות ניסוי של הנבטה בכיתה? (להנביט זרעים על צמר גפן) 2. האם מותר לתלוש צמחים מהאדמה (צמחי בר, לא מוגנים) כדי ללמד עליהם?לחץ לתשובהלשאלות נוספות בשאלות כלליות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 14/10/2021 | ח' חשון התשפ"ב
 • למה שלא כל אחד יעבוד את ה’ כפי שהוא רוצה?

  מאת הרב אלישיב קפקהשאלה:שלום הרב. הרבה פעמים אני מרגישה שיש ערכים או דברים מסוימים שאני מאמינה בהם שסותרים/נוגדים את התורה, את ההלכה והמצוות. לדוגמא צניעות- אני מאמינה שצריכה להיות צניעות מסוימת אבל אני מרגישה שדורשים בהלכה יותר מדי ובסוף זה מקשה עליי לקיים את ההלכה כמו שצריך,. ואם אני מתלבשת בדיוק לפי ההלכה אני מרגישה שזה לא אני ושזה לא עושה לי טוב.. מצד שני אני רוצה לעבוד את הקב״ה בדרכו אבל כשזה סותר את האמונה הפנימית שלי , את הרצונות שלי זה קשה אני גם לא מבינה למה צריך שבסוף כולם ילכו לפי ההלכה, לפי מודל מסוים כי בסוף אנחנו עם שיש בו הרבה גוונים וסגנונות אז למה אי אפשר שכל אחד יבחר בדרך שהיא מבטאת את עצמו ואת הרצונות שלו- כל עוד זה בגדר של להיות אדם טוב עם ערכים טובים. למה חייב דווקא לפי התורה? וגם אם כן לפי התורה- אין בתורה התאמה אישית וכל אחד צריך להתאים את עצמו לתורה אבל אנחנו אנשים שונים עם רצונות אחרים.. שלא תמיד מסתדרים עם ההלכה. אשמח לתשובה/רעיון.. תודה רבה מראש.לחץ לתשובהלשאלות נוספות בעקרונות בקיום מצוות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 14/10/2021 | ח' חשון התשפ"ב
 • המושב קדש ברנע

  מאת מכון התורה והארץשאלה:שלום לרב האם המושב קדש ברנע של היום בתחום עולי מצריים? תודהלחץ לתשובהלשאלות נוספות בשאלות כלליות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 14/10/2021 | ח' חשון התשפ"ב
 • אכילת עלי גפן בשנות ערלה ונטע ורבעי

  מאת מכון התורה והארץשאלה:האם זה מותר לקטוף ולבשל עלי גפן בשנות ערלה ונטע ורבעי?לחץ לתשובהלשאלות נוספות בערלה ונטע רבעי (ישיבת בית אל)

  18:00 | 14/10/2021 | ח' חשון התשפ"ב
 • עגבניות שצמחו מאליהן בשישית

  מאת מכון התורה והארץשאלה:יש לי בגינה שתילי של עגבניה וקישואים שצמחו לפני מספר חודשים מעגבניות וקישואים שזרקתי, חודשים מספר לפני שנת השמיטה, האם מותר לי לקטוף ולאכול מהירקות הללו? לחץ לתשובהלשאלות נוספות בפירות שביעית (ישיבת בית אל)

  18:00 | 14/10/2021 | ח' חשון התשפ"ב
 • חליטת צמחי תבלין בשביעית

  מאת מכון התורה והארץשאלה:מה דין חליטה מצמח תבלין מבחינת קדושת שביעית, ומה דין הצמח לאחר חליטתו? לחץ לתשובהלשאלות נוספות בפירות שביעית (ישיבת בית אל)

  18:00 | 14/10/2021 | ח' חשון התשפ"ב
 • הליכה לצורך ספורט עם אישתו כשהיא נידה

  מאת הרב גדעון ויצמןשאלה:שלום האם מותר לבעל ואישה לעשות יחד הליכה מהירה ביישוב לצורך התעמלות גם כשהאישה נידה? תודה רבהלחץ לתשובהלשאלות נוספות בטהרת המשפחה (ישיבת בית אל)

  15:00 | 14/10/2021 | ח' חשון התשפ"ב
 • כוונה לתרומה מכספי מיסים - (הרב אברהם יוסף)

  שלום הרב יש לי שני חברים חילונים המלינים יום וליל על השתמטות החרדים מעול הציבור במעגל העבודה. אני מנסה להיות סנגור טוב לציבור החרדי (אני כיפה סרוגה... (מורשת)

  11:01 | 14/10/2021 | ח' חשון התשפ"ב
 • ההבדל בין זו שילדה לבין אמו של הנולד.

  מאת הרב חיים שריברשאלה:שלום רב לרבנים! בספר משלי פרק כ"ג פסוק כ"ה אומר שלמה המלך: "ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך", ובשיר השירים פרק ח פסוק ה אומר: "שמה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך". ואני שואל: אם אמך למה יולדתך? ודומה שהאשה אשר חבלה וילדה – לא היתה אמו, אלא אשה אחרת. ישנה תשובה מניחה את הדעת לכך? בתודה מראש! לחץ לתשובהלשאלות נוספות בשאלות בתנ"ך (ישיבת בית אל)

  00:00 | 14/10/2021 | ח' חשון התשפ"ב
 • גניזה בכינויים לשמות ה’

  מאת הרב יצחק בן יוסףשאלה:שלום, האם כינויים לשם ה', כמו "ריבונו של עולם" גם טעון גניזה? תודה.לחץ לתשובהלשאלות נוספות בשם ה' וספרי קודש (ישיבת בית אל)

  23:00 | 13/10/2021 | ז' חשון התשפ"ב
 • עד בחתונה של בת אשתו

  מאת הרב יצחק בן יוסףשאלה:שלום. בתה של אשתי מתחתנת. האם אני יכול להיות עד לכתובה? לחץ לתשובהלשאלות נוספות בחופה וקידושין (ישיבת בית אל)

  23:00 | 13/10/2021 | ז' חשון התשפ"ב
 • קפץ החשמל בחג

  מאת רבנים שוניםשאלה:הלכות בקשר מתג חשמלי ראשי של הבית שקפץ בחג ולא בשבת? בתודה מראש לחץ לתשובהלשאלות נוספות בהלכות יום טוב (ישיבת בית אל)

  21:00 | 13/10/2021 | ז' חשון התשפ"ב
 • חתונה עם בת אחיין

  מאת הרב יהודה אודסרשאלה:ערב טוב שאלה האם בן שלי יכול להתחתן עם בת אחיין ? תודה מראשלחץ לתשובהלשאלות נוספות בנישואין (ישיבת בית אל)

  17:00 | 13/10/2021 | ז' חשון התשפ"ב
 • תשלום דמי שדכנות רק מצד אחד

  מאת הרב ש. יוסף וייצןשאלה:שלום. ב"ה חברה של בתנו שידכה את בתנו והם מתחתנים בקרוב. "הצד השני" אנשים מקסימים אך הפרוטה פחות מצויה בכיסם. אנו מאד רוצים לשלם דמי שדכנות לחברה, הן כדי להודות, לא רק על השידוך אלא גם על ליווי הקשר, הן כי יודעים שיסייע לה כספית, הן כדי לעודד אותה לעסוק בכך עוד. האם נכון וטוב שאנו נשלם את כל הסכום (ב"ה שאנו יכולים) ולא לומר על כך דבר ל"צד השני" כדי לא לצער / לגרום אי נעימות? ומה הסכום שראוי לשלם? תודה רבה!לחץ לתשובהלשאלות נוספות בשאלות כלליות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 13/10/2021 | ז' חשון התשפ"ב
 • המקור לברכות הסנדק

  מאת הרב נועם דביר מייזלסשאלה:מה המקור שהסנדק מברך את הציבור? לחץ לתשובהלשאלות נוספות בברית (ישיבת בית אל)

  00:00 | 13/10/2021 | ז' חשון התשפ"ב
 • תפילת תשלומין בליל ז' חשוון

  מאת הרב נועם דביר מייזלסשאלה:שלום רב... מה הדין של מי שנאנס ולא התפלל במנחה ב-ו' חשוון, ובתפילת תשלומין בליל ז' מרחשון שכח להזכיר תן טל ומטר לברכה?לחץ לתשובהלשאלות נוספות בתפילות והוספות מיוחדות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 12/10/2021 | ו' חשון התשפ"ב
 • ברכת שעשה את הים הגדול - (הרב אברהם יוסף)

  לכבוד מו"ר אברהם יוסף שליט"א לספרדים, שמברכים את ברכת שעשה את הים הגדול על ראיית הים התיכון, כמה זמן מאז ראיית הים אפשר עדיין לברך בשם ומלכות, אם ל... (מורשת)

  22:20 | 12/10/2021 | ו' חשון התשפ"ב
 • חיוב שואל במתה מחמת מלאכה

  מאת הרב משה מאיר אבינרשאלה:האם צריך בעליו עמו במתה מחמת מלאכה או לא?לחץ לתשובהלשאלות נוספות בשומר ושואל (ישיבת בית אל)

  21:00 | 12/10/2021 | ו' חשון התשפ"ב
 • הוצאת ספר תורה לאדם במיוחד בשמחת תורה - (הרב אברהם יוסף)

  שלום כבוד הרב בחג שמחת תורה האחרון היה לנו אדם אחד שלא רצה לעלות לתורה, כאשר הוכנס ספר התורה להיכל ולפני תחילת מוסף, הבין רב בית הכנסת שיש אדם אחד ... (מורשת)

  20:55 | 12/10/2021 | ו' חשון התשפ"ב
 • כיצד הנשים חוללו בכרמים ביום כיפור?

  מאת רבנים שוניםשאלה:1.בחודש השביעי בעשור לחודש חענו את נפשותיכם. ויקרא טז כט-ל. 2.משנה דף כו א פרק ד הלכה ז. רבן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל אלא טו באב ויום הכיפורים. בנות ישראל יוצאות לכרמים במחולות. כיצד מישבים סתירה זו?לחץ לתשובהלשאלות נוספות בשאלות כלליות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 12/10/2021 | ו' חשון התשפ"ב
 • יציאה לדרך לפני עלות השחר - (הרב אברהם יוסף)

  שלום לרב האם מותר לצאת לדרך לפני עלות השחר בידיעה שהנסיעה תסתיים לאחר עלות השחר (לאחר מכן כשאגיע אתפלל בנץ במקום היעד) ? תודה לרב... (מורשת)

  18:52 | 12/10/2021 | ו' חשון התשפ"ב
 • מוסר דינו לשמים

  מאת הרב מיכאל יומטוביאןשאלה:אדם שחברו פגע בו או גרם לו נזק וכדומה. האם הניזק יכול למסור את הדין לשמים ולהגיד שהקב"ה הוא ישלם למזיק כפועלו הרע? האם מותר לומר כך? לחץ לתשובהלשאלות נוספות בכל השאלות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 12/10/2021 | ו' חשון התשפ"ב
 • מתנה לאבל

  מאת הרב מיכאל יומטוביאןשאלה:האם מותר לתת מתנה לאבל בשנת האבל?לחץ לתשובהלשאלות נוספות בכל השאלות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 12/10/2021 | ו' חשון התשפ"ב
מציג 1 - 30 מתוך 258