זמני היום והשבת

  • בית כנסת.
    דף המרכז את ה"מי שברך" לעולה לתורה, ליולדת, לחולה. דף אחד בפונט גדול במיוחד
  • שבע ברכות.
    כרטיסי שבע ברכות להדפסה בפונט גדול, מעוצב ופשוט. באדיבות בניהו רצון בלומנפלד.
  • לחם.
    ברכת המזון להדפסה על דף אחד דו צדדי, תחליף לברכון יקר

אינדקס יהדות