סדר הנחת תפילין - רוסית

805 הורדותגודל 201Kהוכנס בכ"ה שבט התשע"ב
תפילין.
צילום: בבא קמא.

מצוות התפילין הינה אחת מהמצוות הבודדות שנאמר עליהן שהן שקולות כנגד כל התורה כולה, וזו גם אחת משלוש המצוות המהוות "אות" לקשר שבין עם ישראל לבורא (השתיים האחרות הן ברית מילה ושבת), תורת הקבלה מסבירה כי בכח הנחת תפילין (כשרות) נמשך שפע גשמי (פרנסה) ורוחני על האדם המניחם ובפרט סגולת הנחת תפילין הינם שמירה ואריכות ימים כפי שמובא במשנה ברורה (הלכות תפילין סימן לז):"שכל המניחן מאריך ימים בעולם הזה שנאמר "ה' עליהם יחיו", כלומר אותם שנושאים את שם ה' עליהם בתפילין יחיו ומובטח שהוא בן העולם הבא ואין אש של גיהנם שולט בו וכל עונותיו נמחלין לו".
בתמצית: עשיית מצווה, במחשבה, בדיבור, במעשה, ענינה עשיית כלי לקבלת שפע רוחני או גשמי, מצוות הנחת תפילין כוללת את שלושת לבושי הנשמה: פנימי (מחשבה) אמצעי (דיבור) חיצון (מעשה), ע"י הנחת תפילין מתבצעת המשכה (הורדת אור מעולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשיה) לעולמנו על מקיים המצווה, בני ביתו, כללות העם.
בכדי לראות את סדר הנחת התפילין ניתן להיכנס לאתר פאר הסת"ם המכיל מצגות וסרטים וכן באתר שופר.
איילת השחר: לימוד יהדות טלפוני לגברים: 1-800-202-502
מרכז מידע יהדות לכל שאלה 02-5811911
בבית חב"ד הפרוסים ברחבי הארץ ניתן להיעזר (חינם) ביהודי הבקי בהנחת תפילין טל': 3770*
עפ"י ההלכה (שולחן ערוך סימן לט) יש לבדוק את כשרות התפילין אחת ל-3.5 שנים (חסידים נוהגים לבדוק את התפילין אחת לשנה) ניתן לבדוק בכול בית חב"ד.
יש לשמור על התפילין ולא להניח אותם על שיער רטוב וכן לא להשאירם במקום חם כגון: בימי הקיץ ברכב וכד', בכדי לא לפגוע באותיות הכתובות על הקלף (מאחר שהדיו מתפשט/מתכווץ בטמפרטורה גבוהה/נמוכה).