סדר הנחת תפילין

10188 הורדותגודל 153Kהוכנס בכ"ח ניסן התשס"ט
תפילין.
צילום: בבא קמא.

מצוות התפילין הינה אחת מהמצוות הבודדות שנאמר עליהן שהן שקולות כנגד כל התורה כולה, וזו גם אחת משלוש המצוות המהוות "אות" לקשר שבין עם ישראל לבורא (השתיים האחרות הן ברית מילה ושבת), תורת הקבלה מסבירה כי בכח הנחת תפילין (כשרות) נמשך שפע גשמי (פרנסה) ורוחני על האדם המניחם ובפרט סגולת הנחת תפילין הינם שמירה ואריכות ימים כפי שמובא במשנה ברורה (הלכות תפילין סימן לז):"שכל המניחן מאריך ימים בעולם הזה שנאמר "ה' עליהם יחיו", כלומר אותם שנושאים את שם ה' עליהם בתפילין יחיו ומובטח שהוא בן העולם הבא ואין אש של גיהנם שולט בו וכל עונותיו נמחלין לו".

בתוך התפילין כתובים פרשיות מהתורה לכן חשוב כי הפרשיות יכתבו ע"י סופר ירא שמים, והאותיות יהיו שלמות ושלא תחסר שום אות (שולחן ערוך הלכות תפילין סימן לב).

בכדי לראות את סדר הנחת התפילין ניתן להיכנס לאתר פאר הסת"ם המכיל מצגות וסרטים.

אתר הידברות מכיל הסברים והכוונה, טל':03-6166614.

בבתי חב"ד הפרוסים ברחבי הארץ ניתן להיעזר ביהודי הבקי בהנחת תפילין (ללא תשלום) , טל': 072-2770120.

עפ"י ההלכה (שולחן ערוך סימן לט) יש לבדוק את כשרות התפילין אחת ל-3.5 שנים.

יש לשמור על התפילין ולא להניח אותם על שיער רטוב וכן לא להשאירם במקום חם כגון: בימי הקיץ ברכב וכד', בכדי לא לפגוע באותיות הכתובות על הקלף (מאחר שהדיו מתפשט/מתכווץ בטמפרטורה גבוה/נמוכה).

מעיקר הדין ניתן לומר את הנוסח הקצר – קריאת שמע (בפרט לחיילי צה"ל הי"ו שלעתים אין להם את הזמן להתפלל תפילה שלמה) ובכך למעשה מקיימים את מצוות הנחת תפילין.