קדיש

2034 הורדותגודל 33Kהוכנס בב' כסלו התש"ע
קדיש על ישראל
צילום: זהבה בנימין

כאשר האבלים ל"ע נזקקים לדף בו מודפס הקדיש בצורה ברורה כדי שיקל עליהם לאומרו.
הקובץ מתאים להדפסה על A4 ומכיל קדיש יתום וקדיש דרבנן.