תפילה בעת בכי הנימול

17014 הורדותגודל 226Kהוכנס בב' כסלו התש"ע
ברית מילה.
צילום: בבא קמא.

תפילה לומר בעת בכי התינוק הנימול. להדפסה על דף A4 לחלוקה בעת ברית מילה. התפילה המודפסת על חצי דף כך שניתן להדפיס, לחתוך ולחלק למוזמנים לטקס ברית המילה.